The Good Show

The Good Show

Talkshow om hållbara städer och samhällen!  Grönare, smartare och bättre. Grön BoStad Stockholm arbetar för hållbar stadsutveckling, minskad segregation och övergång till koldioxidsnål ekonomi med stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Samverkansparter är...
Fullsatt på Sustaintech Venture Day

Fullsatt på Sustaintech Venture Day

Dagen öppnades av Marie Wall, Startupansvarig på näringslivsdepartementet, Anna Olin Kardell, moderator, och Boel Swartling, Projekledare för Sweden Sustaintech Venture Day Sweden Sustaintech Venture Day 14 februari 2019 anordnade Sting, Stockholm Innovation and...

Erik Stenberg: Fri hyresättning löser inte knäckfrågan

Grön BoStad Stockholms projektledare Erik Stenberg i Expressen om regeringens öppnande för fri hyresättning. En av punkterna i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är att reformera hyresmodellen. De vill se fri...

Så kan tillfälliga boenden göras mer hållbara

Så kan tillfälliga boenden göras mer hållbara Hur ser samhällets beredskap ut för att möta behov av tillfälliga boendelösningar för olika målgrupper? Hur kan vi säkra kvaliteten och hållbarheten i det som byggs? Det var ett par av de många frågor som deltagarna i en...

Grön BoStad Stockholm förlängs

Grön BoStad Stockholm beviljas ytterligare 15 miljoner kronor Aktörerna inom Strukturfondspartnerskapet Stockholm har beslutat att investera ytterligare 15 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond i Grön BoStad Stockholm. – Bostadsbyggandet i...

Seminarium om bostadsbristen i Stockholm

Bostadsbristen i Stockholms län – vilka är de faktiska behoven och vilka åtgärder krävs? 22 000 nya bostäder behövs varje år enligt prognoser. Men den siffran säger väldigt lite om vilka bostäder det är som verkligen behövs. Den 8 november arrangerade Stockholms...