Så kan tillfälliga boenden göras mer hållbara

Så kan tillfälliga boenden göras mer hållbara Hur ser samhällets beredskap ut för att möta behov av tillfälliga boendelösningar för olika målgrupper? Hur kan vi säkra kvaliteten och hållbarheten i det som byggs? Det var ett par av de många frågor som deltagarna i en...

Grön BoStad Stockholm förlängs

Grön BoStad Stockholm beviljas ytterligare 15 miljoner kronor Aktörerna inom Strukturfondspartnerskapet Stockholm har beslutat att investera ytterligare 15 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond i Grön BoStad Stockholm. – Bostadsbyggandet i...

Seminarium om bostadsbristen i Stockholm

Bostadsbristen i Stockholms län – vilka är de faktiska behoven och vilka åtgärder krävs? 22 000 nya bostäder behövs varje år enligt prognoser. Men den siffran säger väldigt lite om vilka bostäder det är som verkligen behövs. Den 8 november arrangerade Stockholms...

Indikatorer för hållbarhet i Storstockholm

Indikatorer för hållbart byggande och boende Denna rapport är en förstudie som syftar till att översiktligt inventera området med indikatorer för hållbarhet i exploatering, byggande och renovering, samt sociala kriterier för byggande och boende. Meningen med...

Almedalsveckan 2018

Bostaden och klimatet -Afternoon Tea på Almedalsveckan BoStaden och klimatet – vad tycker du? Grön BoStad Stockholm bjöd på afternoon tea ombord på Teaterskeppet i Visby hamn, onsdagen 4 juli under Almedalsveckan. Diskussionen inleddes med en presentation från...