Grön BoStad Stockholm på Plattformsdagarna 2017

Möt Grön BoStad Stockholm på årets plattformsdagar 6-7 december på Eriksbersghallen i Göteborg Ny politik för levande städer – hur vill du bidra? Plattformen för hållbar stadsutveckling är ett gemensamt uppdrag som regeringen har gett Boverket, Energimyndigheten,...

Frukostmöte för SME i hållbara städer

Frukostmöte för SME-företag som jobbar med hållbara städer Syftet med Grön BoStad Stockholm är att bidra till hållbar stadsutveckling i Stockholmsregionen och att stödja övergången till en CO2-snål ekonomi genom att undanröja hinder för tillväxt i små och medelstora...

IVL söker testbädd

IVL söker fastighetsägare som vill starta testbädd för hållbart boende Värme, ventilation, avfall, avlopp – det finns många frågor rörande våra boenden och människors beteenden som intresserar miljöexperterna. Möjligheten att göra klimatsmarta förbättringar bedöms...