Delta i ny beställarsamverkan för lokala energisystem

Vill du arbeta tillsammans med andra beställare för erfarenhetsutbyte, utveckling och upphandling av lokala energilösningar? Energimyndigheten har gett Sustainable Innovation i uppdrag att koordinera starten av en ny beställargrupp med fokus på detta område. Vi hoppas att du vill vara med redan från starten!

Grön BoStad Stockholm på Plattformsdagarna 2017

Möt Grön BoStad Stockholm på årets plattformsdagar 6-7 december på Eriksbersghallen i Göteborg Ny politik för levande städer – hur vill du bidra? Plattformen för hållbar stadsutveckling är ett gemensamt uppdrag som regeringen har gett Boverket, Energimyndigheten,...

Frukostmöte för SME i hållbara städer

Frukostmöte för SME-företag som jobbar med hållbara städer Syftet med Grön BoStad Stockholm är att bidra till hållbar stadsutveckling i Stockholmsregionen och att stödja övergången till en CO2-snål ekonomi genom att undanröja hinder för tillväxt i små och medelstora...