Pitch and match om klimatsmart resande

Pitch and match om klimatsmart resande

Cykelpool, bilpool eller leveranstjänster? Vad kan bostadsbolagen göra för att underlätta och uppmuntra klimatsmarta resor till och från sina bostadsområden? Kring den frågan möttes fastighetsägare och teknik- och tjänsteleverantörer vid ett seminarium med utrymme för...

Indikatorer för hållbarhet i Storstockholm

Indikatorer för hållbart byggande och boende Denna rapport är en förstudie som syftar till att översiktligt inventera området med indikatorer för hållbarhet i exploatering, byggande och renovering, samt sociala kriterier för byggande och boende. Meningen med...