Frukostmöte för SME i hållbara städer

Frukostmöte för SME-företag som jobbar med hållbara städer Syftet med Grön BoStad Stockholm är att bidra till hållbar stadsutveckling i Stockholmsregionen och att stödja övergången till en CO2-snål ekonomi genom att undanröja hinder för tillväxt i små och medelstora...

IVL söker testbädd

IVL söker fastighetsägare som vill starta testbädd för hållbart boende Värme, ventilation, avfall, avlopp – det finns många frågor rörande våra boenden och människors beteenden som intresserar miljöexperterna. Möjligheten att göra klimatsmarta förbättringar bedöms...