Här kan man testa grejer

Till leverantörer

Till beställare

Delta i ny beställarsamverkan för lokala energisystem

Vill du arbeta tillsammans med andra beställare för erfarenhetsutbyte, utveckling och upphandling av lokala energilösningar? Energimyndigheten har gett Sustainable Innovation i uppdrag att koordinera starten av en ny beställargrupp med fokus på detta område. Vi hoppas att du vill vara med redan från starten!

Utbildning i upphandling av energieffektiva, innovationsdrivande tekniker

Välkommen på en utbildningsdag tillsammans med Upphandlingsmyndigheten! Vi lägger en
dag på att diskutera och fortbilda oss inom upphandling med fokus på teknikupphandlingar.

Beställargrupp för upphandling av energieffektiva spillvärmeväxlare

Upphandlingsamverkan för energieffektiviserande spillvärmeväxling   Inom projektet Grön Bostad erbjuder Sustainable Innovation tillsammans med SABO och KTH stöd att förverkliga idéer till upphandlingar. Det finns ett flertal utmaningar inom värmeåtervinning, tex....

Blsaoaa jsldfslkd erik kontakta shonoms dfs

Blsaoaa jsldfslkd erik kontakta shonoms dfs

HUIhhkuhas

HUIhhkuhas

sfs

ewfwe

ewfwe

hsrelfhslkdf

hsrelfhslkdf

Delta i ny beställarsamverkan för lokala energisystem

Vill du arbeta tillsammans med andra beställare för erfarenhetsutbyte, utveckling och upphandling av lokala energilösningar? Energimyndigheten har gett Sustainable Innovation i uppdrag att koordinera starten av en ny beställargrupp med fokus på detta område. Vi hoppas att du vill vara med redan från starten!

läs mer

Kommande evenemang

fre 23

Workshop om tillfälliga bostadslösningar

november 23 @ 12:00 - 16:00
openlab
Stockholm

Indikatorer för hållbarhet i Storstockholm

Rapporten ”Översikt av indikatorer för hållbart boende” inventerar en mängd hållbarhetsindikatorer som används i Stockholmsregionen, som underlag för diskussion och vidareutveckling.

läs mer

Almedalsveckan 2018

Bostaden och klimatet -Afternoon Tea på Almedalsveckan BoStaden och klimatet - vad tycker du? Grön BoStad Stockholm bjöd på afternoon tea ombord på Teaterskeppet i Visby hamn, onsdagen 4 juli under Almedalsveckan. Diskussionen inleddes med en...

läs mer

Järva politikervecka 2018

GrönBoStad Stockholm deltog fyra dagar på politikerveckan i Järva 2018. Besökare pratade om hur Stockholm kan bli en grönare, smartare och bättre stad att leva i.

läs mer

Nu på KTH:s bibliotek: utställning om välfärdselement i miljonprogrammet

Nu på KTH:s bibliotek: utställning om välfärdselement i miljonprogrammet Utställning om miljonprogrammet öppnar i KTH:s bibliotek Utställningen Välfärdselement: Svenska miljonprogrammets byggsystem i en internationell kontext berör bl.a. hur miljonprogrammet förhållit...