Eftersom det är lite svårt att förstå hur block fungerar, testa här!

Ta bort efteråt

HUIhhkuhas

HUIhhkuhas

sfs

ewfwe

ewfwe

hsrelfhslkdf

hsrelfhslkdf

Delta i ny beställarsamverkan för lokala energisystem

Vill du arbeta tillsammans med andra beställare för erfarenhetsutbyte, utveckling och upphandling av lokala energilösningar? Energimyndigheten har gett Sustainable Innovation i uppdrag att koordinera starten av en ny beställargrupp med fokus på detta område. Vi hoppas att du vill vara med redan från starten!

läs mer

Mitt Europa med Grön BoStad Stockholm

Mitt Europa: öppet hus med Grön BoStad Stockholm och Sverige Bygger Nytt Dagen var upplagd som ett svarsletarspel där besökare fick ta sig mellan stationer och ställa frågor om hur projekten jobbar. 9 maj deltog Grön BoStad Stockholm,...

läs mer

Nu på KTH:s bibliotek: utställning om välfärdselement i miljonprogrammet

Nu på KTH:s bibliotek: utställning om välfärdselement i miljonprogrammet Utställning om miljonprogrammet öppnar i KTH:s bibliotek Utställningen Välfärdselement: Svenska miljonprogrammets byggsystem i en internationell kontext berör bl.a. hur miljonprogrammet förhållit...