Aktiebolaget Strängbetong

Energy saving systems

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Sveriges ledande miljöforskningsinstitut.
Luftkvalitet, Bioenergi, Cirkulär ekonomi, Fjärrvärme/Fjärrkyla, Energieffektivitet, Grönare städer, Digitalisering, Förnybara energikällor, Stadsplanering, Smarta byggnader, Smarta elnät, Smarta industrier, Smart mobilitet, Marksanering, Avfallshantering, Avfallsförbränning, Vatten, Biogas

KTH

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet