Erbjudanden

Alla vill ha smart, säker, miljövänlig, nytänkande teknik i bostadssektorn, och också lösningar för mer integration!

Forskare vill ta fram dem, företag vill sälja dem, invånare vill använda dem, och fastighetsägare, kommuner och andra vill köpa dem.

Grön BoStad Stockholm ska underlätta att de får det de vill!

 

Våra erbjudanden

Till Små och medelstora företag i bostadsektorn, som använder eller vill använda gröna lösningar och/eller metoder som minskar segregation:

Kvalitetsäkring av teknik och affärsideér.

Testbäddar att utveckla och visa upp teknik på.

Till Kommuner och andra beställare som vill ha hjälp att handla upp nya lösningar och innovationer