Erbjudanden och exempel från Grön BoStad Stockholm

Grön BoStad Stockholm fungerar som en portal hjälper koppla samman beställare och leverantörer samt erbjuda rådgivning och sprida kunskap till små- och medelstora företag och kommuner.

Vårt erbjudande

Till dig som levererar gröna lösningar i bostadssektorn, eller lösningar som minskar segregationen (eller både och!) ger Grön BoStad Stockholm hjälp att delta i innovationsinriktade upphandlingar och få tillgång till testbäddar, och tillgång till ny kunskap och forskning.

Till dig som äger, bygger och förvaltar bostäder ger Grön BoStad Stockholm hjälp att ställa rätt krav för att få in koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga material i stockholmares hem.

Aktiviteter och företagsexempel

Mitt Europa med Grön BoStad Stockholm

Mitt Europa med Grön BoStad Stockholm

Mitt Europa: öppet hus med Grön BoStad Stockholm och Sverige Bygger Nytt Dagen var upplagd som ett svarsletarspel där besökare fick ta sig mellan stationer och ställa frågor om hur projekten jobbar. 9 maj deltog Grön BoStad Stockholm,...

läs mer

Järva politikervecka 2018

GrönBoStad Stockholm deltog fyra dagar på politikerveckan i Järva 2018. Besökare pratade om hur Stockholm kan bli en grönare, smartare och bättre stad att leva i.

läs mer