Evenemang för Grön BoStadsutveckling

Evenemang kan vara konferenser, mässor, workshops, seminarier och studiebesök. Grön BoStad Stockholm deltar i och skapar sådana mötesplatser där olika aktörer kan lyfta fram visioner, diskutera synergier och resonera kring målkonflikter. Viktiga aktörer för Grön BoStad Stockholm att föra samman är kommuner, länsstyrelsen, regionen, företag och akademiska institutioner.

Arbetet med evenemang till att möjliggöra en dialog med regionens aktörer om resultat, metoder och angreppssätt. Det ger parterna möjlighet att kommunicera lösningar och få feedback som kan bidra till en ökad förståelse av aktörers behov som ger stöd för fortsatt utveckling.

Evenemang med medverkan från Grön BoStad Stockholm

Grön BoStad Stockholm på Plattformsdagarna 2017

Möt Grön BoStad Stockholm på årets plattformsdagar 6-7 december på Eriksbersghallen i Göteborg Ny politik för levande städer – hur vill du bidra? Plattformen för hållbar stadsutveckling är ett gemensamt uppdrag som regeringen har gett Boverket, Energimyndigheten,...

läs mer

Evenemang arrangerade av Grön BoStad Stockholm

Delta i ny beställarsamverkan för lokala energisystem

Vill du arbeta tillsammans med andra beställare för erfarenhetsutbyte, utveckling och upphandling av lokala energilösningar? Energimyndigheten har gett Sustainable Innovation i uppdrag att koordinera starten av en ny beställargrupp med fokus på detta område. Vi hoppas att du vill vara med redan från starten!

läs mer

Byggsektorn efterlyser ny kompetens och ökad mångfald

Byggsektorn efterlyser ny kompetens och ökad mångfald Seminarium om kompetensförsörjning 23 november Rekryteringsbehovet inom byggsektorn är rekordstort. Under de närmaste åren ska Stockholmregionen öka sitt bostadsbyggande kraftigt och samtidigt ta hand om det...

läs mer

Sök stöd för verifiering av produkter och tjänster

Finansiering för verifiering av produkter och tjänster inom hållbart boende Stödet är på max 150 000 kr per företag och finansierar arvodet för den organisation som utför verifieringen, samt omkostnader kopplade till projektet. Stödet kan inte användas för...

läs mer

Kompetens, rekrytering och karriärvägar i byggsektorn

Välkommen till ett seminarium om rekrytering och kompetensförsörjning i byggindustrin. Tillsammans med våra sakkunniga kommer vi diskutera våra gemensamma utmaningar med att hitta rätt personal. Tid: On 2017-11-22 kl 10.00 - 15.30 Plats: Teknikringen 10B, plan 2 Rum:...

läs mer