Frukostseminarium med Klimatpolitiska rådet

Sustainable Innovation Barnhusgatan 3, Stockholm

Välkommen till ett frukostseminarium där Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet, presenterar rådets rapport för 2019 och dess rekommendationer

Byggforum 2019

Birger Jarl Conference Birger Jarlsgatan 61, Stockholm

Fossilfria byggnader, cirkulära materialflöden, nya hållbara material, digitalisering. Konferensen Byggforum 2019 sätter fokus på hur en mer cirkulär byggprocess kan uppnås.  

Samhällsbyggnadsdagarna 2019: Framtidens boende

Stockholm Waterfront Congress Centre Nils Ericsson Plan 4, Stockholm

Grön BoStad Stockholm deltar på Samhällsbyggnadsdagarna! På konferensen diskuteras det senaste inom hållbart byggande och smarta lösningar.

Spridningskonferens för Grön BoStad Stockholm och Sverige Bygger Nytt

Moderna Museet Exercisplan 4, Stockholm

Spridningkonferens för Grön BoStad Stockholm och Sverige Bygger Nytt   Välkommen till Moderna Museet på en heldagskonferens den 5 november 2019, där Sverige Bygger Nytt och Grön BoStad Stockholm gemensamt vill presentera de resultat projekten haft och de lärdomar de dragit i arbetet mot en hållbar stadsutveckling.  Under konferensen kommer sakkunniga berätta om utmaningar kring […]