Filmer om BoStadsutveckling

Filmerna visar forskare och andra experter som arbetar med att skapa en grönare, smartare och bättre Stockholmsregion.

Här finns både längre, ingående filmer och kortfilmer som ger en snabb överblick om forskningen. Filmerna med engelsk textning hittar du på Grön BoStad Stockholms engelska del.

Ta kontakt direkt via länken i beskrivningen till respektive film, eller genom vår kontaktsida.

Expertkunskap i BoStadssektorn

Sara Ilstedt: Målgruppsarenan, insikt i människors drivkraft för hållbarhet 

Sara Ilstedt har kartlagt olika människors drivkrafter för att vara, eller inte vara, engagerade i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Kontakt: https://bit.ly/2FilzqT

 

Tove Malmqvist: Hållbart byggande

Tove Malmqvists forskning handlar om metoder för att miljöbedöma byggnader under hela deras livscykel.

Kontakt: https://www.kth.se/profile/tovem

Per Kempe: Energianvändning i energieffektiva byggnader

Per Kempe undersöker varför många energieffektiva byggnader använder alldeles för mycket energi.

Kontakt: https://www.bebostad.se/renovera-energieffektivt

 

Pernilla Hagbert: Hemma i munksamhället

Pernilla Hagbert, KTH, berättar om sin forskning om bostaden och vardagslivet i framtidens samhälle inuti den hållbara ”munken”.

Kontakt: Pernilla Hagbert

Agnieszka Zalejska Jonsson: Grönytor i stadsmiljöer

Agnieszka Zalejska Jonssons forskning handlar om grönska i stadsmiljön och hur den påverkar vårt mående.

Kontakt: https://www.kth.se/profile/agnies

 

Lise-Lott Larsson Kalessar: Södertörnsmodellen

Södertörnsmodellen bidrar till kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling.

Kontakt: http://sodertornsmodellen.com/

Björn Hellström: Decode

I projektet Decode undersöker Björn Hellström hur stadsplanering kan bli mer inkluderande.

Kontakt:http://www.decodeprojektet.se/

Jonas Anund Vogel: KTH Live-in-Lab

Jonas Anund Vogel, KTH, berättar om Live-in-lab och vikten av testa ny teknik i verkligheten.

Kontakt: www.liveinlab.kth.se/

Henry Muyingo: Hållbarhet i bostadsrättsföreningar

Henry Muyingo, KTH, forskar om beslutsfattande och hållbarhet i bostadsrättsföreningar.

Kontakt: Henry Muyingo

Erik Stenberg: Bostadsutmaningen

Nittonhundratalet såg en otroligt snabb förändring av den svenska bostadsmarknaden. Är vi redo att ta nästa steg?

Kontakt: Erik Stenberg

Nelson Sommerfeldt: Solar Energy

Nelsons forskningsprojekt utvecklar hybridsolpaneler som producerar både el och värme, och som underlättar värmelagring från sommar till vinter.

Kontakt: Nelson Sommerfeldt

Elin Blomberg: Mottagande, Boende, Hållbarhet

Tillgång till bostäder är en viktig del av social hållbarhet.

Kontakt: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/

Folke Björk: primärenergital

Primärenergitalet är viktigt att förstå för den som vill veta vad energiprestanda i byggnader egentligen innebär.

Kontakt: Folke Björk

Tosse af Klintberg: ny teknik för att rena simhallar

Att rengöra simhallar med klor kan medföra problem för människors hälsa, och ökar slitage på simhallen. UV-ljus kan minska klorbehovet.

Kontakt: Tord af Klintberg

Lovisa Bengtsson, Sustainable Innovation och Ville Gruner, HBV: ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för solkraft

Dynamiska inköpsssystem underlättar upphandling i områden där tekniken utvecklas snabbt – som solenergi.

Kontakt: SolDIS

Kortfilmer

Per Kempe: Energianvändning i energieffektiva byggnader

Per Kempe undersöker varför många energieffektiva byggnader använder alldeles för mycket energi.

Kontakt: https://www.bebostad.se/renovera-energieffektivt

 

Agnieszka Zalejska Jonsson: Grönytor i stadsmiljöer

Agnieszka Zalejska Jonssons forskning handlar om grönsla i stadsmiljön och hur den påverkar vårt mående.

Kontakt: https://www.kth.se/profile/agnies

 

Elin Blomberg: Mottagande, Boende, Hållbarhet

Tillgång till bostäder är en viktig del av social hållbarhet.

Kontakt: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/

Lise-Lott Larsson Kalessar: Södertörnsmodellen (kortversion)

Södertörnsmodellen bidrar till kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling.

Kontakt: http://sodertornsmodellen.com/

Henry Muyingo: Hållbarhet i bostadsrättsföreningar (kortversion)

Henry Muyingo, KTH, forskar om beslutsfattande och hållbarhet i bostadsrättsföreningar.

Kontakt: Henry Muyingo

Björn Hellström: Decode (kortversion)

I projektet Decode undersöker Björn Hellström hur stadsplanering kan bli mer inkluderande.

Kontakt:http://www.decodeprojektet.se/

Jonas Anund Vogel: KTH Live-in-Lab (kortversion)

Jonas Anund Vogel, KTH, berättar om Live-in-lab och vikten av testa ny teknik i verkligheten.

Kontakt: www.liveinlab.kth.se/

Lovisa Bengtsson, Sustainable Innovation och Ville Gruner, HBV: ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för solkraft (kortversion)

Dynamiska inköpsssystem underlättar upphandling i områden där tekniken utvecklas snabbt – som solenergi.

Kontakt: SolDIS

Pernilla Hagbert: Hemma i munksamhället (kortversion)

Pernilla Hagbert, KTH, berättar om sin forskning om bostaden och vardagslivet i framtidens samhälle inuti den hållbara ”munken”.

Kontakt: Pernilla Hagbert

Nelson Sommerfeldt: Solar Energy (kortversion)

Nelsons forskningsprojekt utvecklar hybridsolpaneler som producerar både el och värme, och som underlättar värmelagring från sommar till vinter.

Kontakt: Nelson Sommerfeldt

Tosse af Klintberg: ny teknik för att rena simhallar (kortversion)

Att rengöra simhallar med klor kan medföra problem för människors hälsa, och ökar slitage på simhallen. UV-ljus kan minska klorbehovet.

Kontakt: Tord af Klintberg

Folke Björk: Primärenergital (kortversion)

Primärenergitalet är viktigt att förstå för den som vill veta vad energiprestanda i byggnader egentligen innebär.

Kontakt: Folke Björk

Erik Stenberg: Vad gör Grön BoStad Stockholm?

Erik Stenberg förklarar arbetsmetoden i Grön BoStad Stockholm.

 

Filmer från seminarier och presentationer

Kunskapsseminarium om SolDIS – Dynamiskt inköpssystem för solel

 

 

Kunskapsseminarium om SolDIS – För sol-leverantörer

 

 

Seminarium om ett hållbart miljonprogram – bygga nytt eller renovera?

 

 

Filmer med engelsk textning

Per Kempe: Energy use in energy efficient buildings

Per Kempe investigates why many ”efficient” buildings use way too much energy.

Kontakt: https://www.bebostad.se/renovera-energieffektivt

 

Agnieszka Zalejska Jonsson: Green spaces in the urban environment

Agnieszka Zalejska Jonsson’s research concerns urban green spaces, and their effect on our well-being.

Contact: https://www.kth.se/profile/agnies

Nelson Sommerfeldt: Solar Energy (Trailer)

Nelson Sommerfeldt’s research involves several aspects of integrating solar photovoltaic (PV) systems into Swedish multi-family housing cooperatives.

Kontakt: Nelson Sommerfeldt

Lise-Lott Larsson Kalessar: Södertörnsmodellen (Teaser)

Södertörnsmodellen, the Södertörn model, contributes to knowledge-driven, co-created, value-driven urban development.

Kontakt: http://sodertornsmodellen.com/

Björn Hellström: Decode (Teaser)

The Decode project investigates how urban planning can be more inclusive.

Contact:http://www.decodeprojektet.se/

Pernilla Hagbert: At home in the doughnut society

Pernilla Hagbert’s research concerns sustainable loving and everyday life in the ”doughnut society” in which we stay within our planet’s boundaries without going below our social boundaries.

Contact: Pernilla Hagbert

Jonas Anund Vogel: KTH Live-in-Lab (Teaser)

In KTH Live-in-Lab, new technology in housing is tested together with residents.

Contact: www.liveinlab.kth.se/

Agnieszka Zalejska Jonsson: Green spaces in the urban environment

Agnieszka Zalejska Jonsson’s research concerns urban green spaces, and their effect on our well-being.

Contact: https://www.kth.se/profile/agnies

Lise-Lott Larsson Kalessar: Södertörnsmodellen

Södertörnsmodellen, the Södertörn model, contributes to knowledge-driven, co-created, value-driven urban development.

Contact: http://sodertornsmodellen.com/

Pernilla Hagbert: At home in the doughnut society

Pernilla Hagbert’s research concerns sustainable loving and everyday life in the ”doughnut society” in which we stay within our planet’s boundaries without going below our social boundaries.

Contact: Pernilla Hagbert

Björn Hellström: Decode

The Decode project investigates how urban planning can be more inclusive.

Contact:http://www.decodeprojektet.se/

Jonas Anund Vogel: KTH Live-in-Lab (Teaser)

In KTH Live-in-Lab, new technology in housing is tested together with residents.

Contact: www.liveinlab.kth.se/

Nelson Sommerfeldt: Solar Energy

Nelson Sommerfeldt’s research involves several aspects of integrating solar photovoltaic (PV) systems into Swedish multi-family housing cooperatives.

Kontakt: Nelson Sommerfeldt