Filmer om BoStadsutveckling

Filmerna visar forskare och andra experter som arbetar med att skapa en grönare, smartare och bättre Stockholmsregion.

Här finns både längre, ingående filmer och kortfilmer som ger en snabb överblick om forskningen. Filmerna med engelsk textning hittar du på Grön BoStad Stockholms engelska del.

Ta kontakt direkt via länken i beskrivningen till respektive film, eller genom vår kontaktsida.

Expertkunskap i BoStadssektorn

Sara Borgström: Natur och stadsplanering

Sara Borgströms forskning handlar om naturens betydelse för människorna i staden.

Kontakt: www.justurbangreen.com

 

Ann Legeby och Daniel Koch: Samhällelig närvaro

Ann Legebys och Daniel Kochs forskning handlar om hur stadsplaneringen visar makten – vem som får synas och vem som inte får det.

Kontakt: https://bit.ly/2WUCGoW

 

 

Ann Legeby och Daniel Koch: Kulturnärvaro

I detta forskningsprojekt undersöks kulturnärvaro och hur den påverkar möjligheten till jämlika livsvillkor

Kontakt: https://bit.ly/2WUCGoW

 

 

Sara Ilstedt: Målgruppsarenan, insikt i människors drivkraft för hållbarhet 

Sara Ilstedt har kartlagt olika människors drivkrafter för att vara, eller inte vara, engagerade i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Kontakt: https://bit.ly/2FilzqT

 

Tove Malmqvist: Hållbart byggande

Tove Malmqvists forskning handlar om metoder för att miljöbedöma byggnader under hela deras livscykel.

Kontakt: https://www.kth.se/profile/tovem

Per Kempe: Energianvändning i energieffektiva byggnader

Per Kempe undersöker varför många energieffektiva byggnader använder alldeles för mycket energi.

Kontakt: https://www.bebostad.se/renovera-energieffektivt

 

Pernilla Hagbert: Hemma i munksamhället

Pernilla Hagbert, KTH, berättar om sin forskning om bostaden och vardagslivet i framtidens samhälle inuti den hållbara ”munken”.

Kontakt: Pernilla Hagbert

Agnieszka Zalejska Jonsson: Grönytor i stadsmiljöer

Agnieszka Zalejska Jonssons forskning handlar om grönska i stadsmiljön och hur den påverkar vårt mående.

Kontakt: https://www.kth.se/profile/agnies

 

Lise-Lott Larsson Kalessar: Södertörnsmodellen

Södertörnsmodellen bidrar till kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling.

Kontakt: http://sodertornsmodellen.com/

Björn Hellström: Decode

I projektet Decode undersöker Björn Hellström hur stadsplanering kan bli mer inkluderande.

Kontakt:http://www.decodeprojektet.se/

Jonas Anund Vogel: KTH Live-in-Lab

Jonas Anund Vogel, KTH, berättar om Live-in-lab och vikten av testa ny teknik i verkligheten.

Kontakt: www.liveinlab.kth.se/

Henry Muyingo: Hållbarhet i bostadsrättsföreningar

Henry Muyingo, KTH, forskar om beslutsfattande och hållbarhet i bostadsrättsföreningar.

Kontakt: Henry Muyingo

Nelson Sommerfeldt: Solar Energy

Nelsons forskningsprojekt utvecklar hybridsolpaneler som producerar både el och värme, och som underlättar värmelagring från sommar till vinter.

Kontakt: Nelson Sommerfeldt

Elin Blomberg: Mottagande, Boende, Hållbarhet

Tillgång till bostäder är en viktig del av social hållbarhet.

Kontakt: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/

Genku Kayo, Ivo Martinac och Göran Karlsson: Värmeväxlare för spillvatten

Genku Kayos, Ivo Martinacs och Göran Karlssons forskning handlar om hur värmen som finns i spillvatten kan tas tillvara bättre för att spara energi.

Kontakt: Ivo Martinac

 

Lovisa Bengtsson, Sustainable Innovation och Ville Gruner, HBV: ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för solkraft

Dynamiska inköpsssystem underlättar upphandling i områden där tekniken utvecklas snabbt – som solenergi.

Kontakt: SolDIS

Tosse af Klintberg: ny teknik för att rena simhallar

Att rengöra simhallar med klor kan medföra problem för människors hälsa, och ökar slitage på simhallen. UV-ljus kan minska klorbehovet.

Kontakt: Tord af Klintberg

Folke Björk: primärenergital

Primärenergitalet är viktigt att förstå för den som vill veta vad energiprestanda i byggnader egentligen innebär.

Kontakt: Folke Björk

Per Levin: Sveby, energianvändning i byggnader

Per Levin arbetar med branschtandarden Sveby, för bättre energiprestanda i byggnader.

Kontakt: www.sveby.org

Erik Stenberg: Bostadsutmaningen

Nittonhundratalet såg en otroligt snabb förändring av den svenska bostadsmarknaden. Är vi redo att ta nästa steg?

Kontakt: Erik Stenberg

Kortfilmer

Sara Borgström: Natur och stadsplanering

Sara Borgströms forskning handlar om naturens betydelse för människorna i staden.

Kontakt: www.justurbangreen.com

 

Ann Legeby och Daniel Koch: Kulturnärvaro

I detta forskningsprojekt undersöks kulturnärvaro och hur den påverkar möjligheten till jämlika livsvillkor

Kontakt: https://bit.ly/2WUCGoW

 

 

Ann Legeby och Daniel Koch: Samhällelig närvaro

Ann Legebys och Daniel Kochs forskning handlar om hur stadsplaneringen visar makten – vem som får synas och vem som inte får det.

Kontakt: https://bit.ly/2WUCGoW

 

 

Sara Ilstedt: Målgruppsarenan, insikt i människors drivkraft för hållbarhet 

Sara Ilstedt har kartlagt olika människors drivkrafter för att vara, eller inte vara, engagerade i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Kontakt: https://bit.ly/2FilzqT

 

Tove Malmqvist: Hållbart byggande

Tove Malmqvists forskning handlar om metoder för att miljöbedöma byggnader under hela deras livscykel.

Kontakt: https://www.kth.se/profile/tovem

Per Kempe: Energianvändning i energieffektiva byggnader

Per Kempe undersöker varför många energieffektiva byggnader använder alldeles för mycket energi.

Kontakt: https://www.bebostad.se/renovera-energieffektivt

 

Pernilla Hagbert: Hemma i munksamhället (kortversion)

Pernilla Hagbert, KTH, berättar om sin forskning om bostaden och vardagslivet i framtidens samhälle inuti den hållbara ”munken”.

Kontakt: Pernilla Hagbert

Agnieszka Zalejska Jonsson: Grönytor i stadsmiljöer

Agnieszka Zalejska Jonssons forskning handlar om grönska i stadsmiljön och hur den påverkar vårt mående.

Kontakt: https://www.kth.se/profile/agnies

 

Lise-Lott Larsson Kalessar: Södertörnsmodellen (kortversion)

Södertörnsmodellen bidrar till kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling.

Kontakt: http://sodertornsmodellen.com/

Björn Hellström: Decode (kortversion)

I projektet Decode undersöker Björn Hellström hur stadsplanering kan bli mer inkluderande.

Kontakt:http://www.decodeprojektet.se/

Jonas Anund Vogel: KTH Live-in-Lab (kortversion)

Jonas Anund Vogel, KTH, berättar om Live-in-lab och vikten av testa ny teknik i verkligheten.

Kontakt: www.liveinlab.kth.se/

Henry Muyingo: Hållbarhet i bostadsrättsföreningar (kortversion)

Henry Muyingo, KTH, forskar om beslutsfattande och hållbarhet i bostadsrättsföreningar.

Kontakt: Henry Muyingo

Nelson Sommerfeldt: Solar Energy (kortversion)

Nelsons forskningsprojekt utvecklar hybridsolpaneler som producerar både el och värme, och som underlättar värmelagring från sommar till vinter.

Kontakt: Nelson Sommerfeldt

Elin Blomberg: Mottagande, Boende, Hållbarhet

Tillgång till bostäder är en viktig del av social hållbarhet.

Kontakt: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/

Genku Kayo, Ivo Martinac och Göran Karlsson: Värmeväxlare för spillvatten

Genku Kayos, Ivo Martinacs och Göran Karlssons forskning handlar om hur värmen som finns i spillvatten kan tas tillvara bättre för att spara energi.

Kontakt: Ivo Martinac

 

Lovisa Bengtsson, Sustainable Innovation och Ville Gruner, HBV: ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för solkraft (kortversion)

Dynamiska inköpsssystem underlättar upphandling i områden där tekniken utvecklas snabbt – som solenergi.

Kontakt: SolDIS

Tosse af Klintberg: ny teknik för att rena simhallar (kortversion)

Att rengöra simhallar med klor kan medföra problem för människors hälsa, och ökar slitage på simhallen. UV-ljus kan minska klorbehovet.

Kontakt: Tord af Klintberg

Folke Björk: Primärenergital (kortversion)

Primärenergitalet är viktigt att förstå för den som vill veta vad energiprestanda i byggnader egentligen innebär.

Kontakt: Folke Björk

Per Levin: Sveby, energianvändning i byggnader

Per Levin arbetar med branschtandarden Sveby, för bättre energiprestanda i byggnader.

Kontakt: www.sveby.org

Erik Stenberg: Vad gör Grön BoStad Stockholm?

Erik Stenberg förklarar arbetsmetoden i Grön BoStad Stockholm.

 

Filmer från seminarier och presentationer

Kunskapsseminarium om SolDIS – Dynamiskt inköpssystem för solel

 

 

Kunskapsseminarium om SolDIS – För sol-leverantörer

 

 

Seminarium om ett hållbart miljonprogram – bygga nytt eller renovera?

 

 

Filmer med engelsk textning

Lise-Lott Larsson Kalessar: Södertörnsmodellen

Södertörnsmodellen, the Södertörn model, contributes to knowledge-driven, co-created, value-driven urban development.

Contact: http://sodertornsmodellen.com/

Sara Borgström: Nature in Urban Planning

Sara Borgström’s research deals with the importance of nature for people in the city.

Contact: www.justurbangreen.com

 

Agnieszka Zalejska Jonsson: Green spaces in the urban environment

Agnieszka Zalejska Jonsson’s research concerns urban green spaces, and their effect on our well-being.

Contact: https://www.kth.se/profile/agnies

Nelson Sommerfeldt: Solar Energy

Nelson Sommerfeldt’s research involves several aspects of integrating solar photovoltaic (PV) systems into Swedish multi-family housing cooperatives.

Kontakt: Nelson Sommerfeldt

Pernilla Hagbert: At home in the doughnut society

Pernilla Hagbert’s research concerns sustainable loving and everyday life in the ”doughnut society” in which we stay within our planet’s boundaries without going below our social boundaries.

Contact: Pernilla Hagbert

Jonas Anund Vogel: KTH Live-in-Lab (Teaser)

In KTH Live-in-Lab, new technology in housing is tested together with residents.

Contact: www.liveinlab.kth.se/

Björn Hellström: Decode

The Decode project investigates how urban planning can be more inclusive.

Contact:http://www.decodeprojektet.se/

Per Kempe: Energy-use in efficient buildings

Per Kempe investigates why many ”efficient” buildings use way too much energy.

Contact: https://www.bebostad.se/renovera-energieffektivt

 

Tove Malmqvist: Sustainable buildings

Tove Malmqvists research concerns methods for environmental assessment of buildings through their life-cycle.

Contact: https://www.kth.se/profile/tovem

 

Sara Ilstedt: Target Group Arena, people’s driving forces for sustainability

The Target Group Arena is an analysis of focus group research carried out by KTH Green Leap. All quotes and descriptions in the Target Group Arena are directly lifted from the empirical material.

Contact: https://bit.ly/2FilzqT

 

Genku Kayo, Ivo Martinac, Göran Karlsson: Heat exchangers for waste water

Genku Kayo’s, Ivo Martinac’s and Göran Karlsson’s research concerns how heat from waste water can be used to save energy use.

Contact: Ivo Martinac

 

 

Henry Muyingo: Sustainability in housing associations

Henry Muyingo’s research concerns how decisions are made in housing associations (Sw. Bostadsrättsföreningar) and how they can contribute to sustainability.

Contact: Henry Muyingo

 

 

 

Elin Blomberg: Reception, Accommodation, Sustainability

Access to a place to live is a central part of social sustainability that Elin Blomberg works with at the County Administrative Board of Stockholm

Contact: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/

 

 

Ann Legeby and Daniel Koch: Cultural presence

Ann Legeby’s and Daniel Koch’s research concerns the presence of culture in public spaces and how it affects equal life opportunities.

Contact: https://bit.ly/2WUCGoW

 

 

 

Ann Legeby and Daniel Koch: Societal presence

Ann Legeby’s and Daniel Koch’s research also concerns how urban planning displays power – who gets to be seen and who doesn’t.

Contact: https://bit.ly/2WUCGoW

 

 

 

Per Levin: Sveby – energy use in buildings

Per Levin works with a business standard for energy performance in buildings: Sveby

Contact: www.sveby.org

 

 

Tosse af Klintberg: New ways of cleaning swimming pools

Tosse af Klintberg is researching how UV-radiation can reduce the need for chlorine while keeping swimming pools clean.

Contact: Tosse af Klintberg

 

 

Folke Björk: Specific energy use

Understanding specific energy use is vital to assess the energy efficiency of a building.

Contact: Folke Björk

 

 

Lise-Lott Larsson Kalessar: Södertörnsmodellen (Teaser)

Södertörnsmodellen, the Södertörn model, contributes to knowledge-driven, co-created, value-driven urban development.

Kontakt: http://sodertornsmodellen.com/

Sara Borgström: Nature in Urban Planning

Sara Borgström’s research deals with the importance of nature for people in the city.

Contact: www.justurbangreen.com

 

Agnieszka Zalejska Jonsson: Green spaces in the urban environment (Teaser)

Agnieszka Zalejska Jonsson’s research concerns urban green spaces, and their effect on our well-being.

Contact: https://www.kth.se/profile/agnies

Nelson Sommerfeldt: Solar Energy (Teaser)

Nelson Sommerfeldt’s research involves several aspects of integrating solar photovoltaic (PV) systems into Swedish multi-family housing cooperatives.

Kontakt: Nelson Sommerfeldt

Pernilla Hagbert: At home in the doughnut society (Teaser)

Pernilla Hagbert’s research concerns sustainable loving and everyday life in the ”doughnut society” in which we stay within our planet’s boundaries without going below our social boundaries.

Contact: Pernilla Hagbert

Jonas Anund Vogel: KTH Live-in-Lab (Teaser)

In KTH Live-in-Lab, new technology in housing is tested together with residents.

Contact: www.liveinlab.kth.se/

Björn Hellström: Decode (Teaser)

The Decode project investigates how urban planning can be more inclusive.

Contact:http://www.decodeprojektet.se/

Per Kempe: Energy use in energy efficient buildings (Teaser)

Per Kempe investigates why many ”efficient” buildings use way too much energy.

Kontakt: https://www.bebostad.se/renovera-energieffektivt

 

Tove Malmqvist: Sustainable buildings (Teaser)

Tove Malmqvists research concerns methods for environmental assessment of buildings through their life-cycle.

Contact: https://www.kth.se/profile/tovem

 

Sara Ilstedt: Target Group Arena, people’s driving forces for sustainability

The Target Group Arena is an analysis of focus group research carried out by KTH Green Leap. All quotes and descriptions in the Target Group Arena are directly lifted from the empirical material.

Contact: https://bit.ly/2FilzqT

 

Genku Kayo, Ivo Martinac, Göran Karlsson: Heat exchangers for waste water (Teaser)

Genku Kayo’s, Ivo Martinac’s and Göran Karlsson’s research concerns how heat from waste water can be used to save energy use.

Contact: Ivo Martinac

 

 

Henry Muyingo: Sustainability in housing associations (Teaser)

Henry Muyingo’s research concerns how decisions are made in housing associations (Sw. Bostadsrättsföreningar) and how they can contribute to sustainability.

Contact: Henry Muyingo

 

 

 

Elin Blomberg: Reception, Accommodation, Sustainability (Teaser)

Access to a place to live is a central part of social sustainability that Elin Blomberg works with at the County Administrative Board of Stockholm

Contact: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/

 

 

Ann Legeby and Daniel Koch: Cultural presence (Teaser)

Ann Legeby’s and Daniel Koch’s research concerns the presence of culture in public spaces and how it affects equal life opportunities.

Contact: https://bit.ly/2WUCGoW

 

 

 

Ann Legeby and Daniel Koch: Societal presence (Teaser)

Ann Legeby’s and Daniel Koch’s research also concerns how urban planning displays power – who gets to be seen and who doesn’t.

Contact: https://bit.ly/2WUCGoW

 

 

 

Per Levin: Sveby – energy use in buildings

r Levin works with a business standard for energy performance in buildings: Sveby

Contact: www.sveby.org

 

 

Tosse af Klintberg: New ways of cleaning swimming pools

Tosse af Klintberg is researching how UV-radiation can reduce the need for chlorine while keeping swimming pools clean.

Contact: Tosse af Klintberg

 

 

Folke Björk: Specific energy use

Understanding specific energy use is vital to assess the energy efficiency of a building.

Contact: Folke Björk