Följeforskning

Ecoloop AB följer processen i Grön BoStad Stockholm och undersöker hur projektet utvecklas. Alla projekt finansierade av europeiska regionala utvecklingsfonden skall följas upp och utvärderas kontinuerligt

Följeforskningen arbetar efter ledorden Uppföljning, Utvärdering och Lärande. Arbetet består huvudsakligen av att bistå projektledningen i att dokumentera, sammanställa, analysera och kommunicera genomförda aktiviteter samt att löpande inventera, dokumentera, sammanställa, utvärdera och kommunicera projektets resultat och effekter. Ambitionen är att följeforskningen ska vara till nytta i det praktiska arbetet och samtidigt bidra till en långsiktig teoriutveckling.

En utmaning för följeforskningen är att balansera mellan oberoende uppföljning och utvärdering av pågående verksamhet och de forskningsorienterade aktiviteter som kan bidra till att ny kunskap tas fram.

Kontakt: fredrik.meurman@ecoloop.se 

Rapporter