Följeforskning

Ecoloop AB följer processen i Grön BoStad Stockholm och undersöker hur projektet utvecklas.

Ambitionen är att följeforskningen ska vara både till nytta i det praktiska arbetet och samtidigt bidra till en långsiktig teoriutveckling.

En utmaning för följeforskningen är att balansera mellan oberoende uppföljning och utvärdering av pågående verksamhet och de forskningsorienterade aktiviteter som kan bidra till att ny kunskap tas fram.

Alla projekt finansierade av europeiska regionala utvecklingsfonden skall följas upp och utvärderas kontinuerligt

Kontakta fredrik.meurman@ecoloop.se 

Resultat och rapporter