Här är ett urval av de företag som Grön BoStad Stockholm samarbetar med för att uppnå en hållbar stadsutveckling. Listan är under uppbyggnad.

Aktiebolaget Strängbetong

Energy saving systems

CaCharge AB

Smarta elnät

ED Biogas AB

ED Biogas har en egenutvecklad, patentsökt biogasreaktor, som bygger på ny termofil teknik.
Cirkulär ekonomi, Förnybara energikällor, Smart mobilitet, Avfallsförbränning, Biogas

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Sveriges ledande miljöforskningsinstitut.
Luftkvalitet, Bioenergi, Cirkulär ekonomi, Fjärrvärme/Fjärrkyla, Energieffektivitet, Grönare städer, Digitalisering, Förnybara energikällor, Stadsplanering, Smarta byggnader, Smarta elnät, Smarta industrier, Smart mobilitet, Marksanering, Avfallshantering, Avfallsförbränning, Vatten, Biogas

KTH

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet