Företag som driver BoStadsutveckling

Grön BoStad Stockholm stödjer små och medelstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar som minskar segregationen i vid bemärkelse. Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom aktiviteter i bostadssektorn inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder. Inom Grön BoStad Stockholm kan små- och medelstora företag delta i innovationsinriktade upphandlingar. Projektet ger också företagen tillgång till testbäddar där deras lösningar kan visas upp, och verifiering av teknik som gör att de kan nå en större marknad.

Här hittar du ett urval av de företag som Grön BoStad Stocholm arbetar med.

Företagsprofiler

Reportage från några av de företag Grön BoStad Stockholm arbetar med

Genväg till mer hållbara matvanor

Genväg till mer hållbara matvanor

Via Grön BoStad Stockholm har Enkla Kassen beräknat sin miljönytta. Enkla Kassens mat ger en klimatpåverkan på 0,5 ton koldioxidekvivalenter per år, jämfört med svensk medeldiet som beräknas till 1,8 ton.

läs mer
Jakt på läckande rör kan spara energi och vatten

Jakt på läckande rör kan spara energi och vatten

Fjärrvärmenät som läcker är ett slöseri med både pengar och energi.  Med företaget Arne Jensen AB:s metod upptäcks rör som behöver bytas ut, innan det hunnit bli en läcka. Grön BoStad hjälper dem att undersöka marknaden.

läs mer
Sök stöd för verifiering av produkter och tjänster

Sök stöd för verifiering av produkter och tjänster

Finansiering för verifiering av produkter och tjänster inom hållbart boende Stödet är på max 150 000 kr per företag och finansierar arvodet för den organisation som utför verifieringen, samt omkostnader kopplade till projektet. Stödet kan inte användas för...

läs mer

Företagsdatabas

Grön BoStad Stockholm använder Envirobase för att samla företag projektet arbetar med. Listan är under uppbyggnad

Aktiebolaget Strängbetong

Energy saving systems

Arne Jensen AB

Arne Jensen AB har funnits sedan 1983 och har gått från att främst arbeta med att upptäcka läckor, till att kunna förutse dem. Företaget är verksamt i hela Sverige. Bland uppdragsgivarna finns bland…
Vatten, Klimat & Miljö, Energi

CaCharge AB

Smarta elnät, Mobilitet, Energi

Grundels Fönstersystem

Stadsplanering, Smarta och hållbara byggnader

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Sveriges ledande miljöforskningsinstitut.
Luft, Bioenergi, Cirkulär ekonomi, Fjärrvärme & Fjärrkyla, Energieffektivitet, Grönare städer, Digitalisering, Förnybara energikällor, Stadsplanering, Smarta och hållbara byggnader, Smarta elnät, Smarta industrier, Mobilitet, Marksanering, Avfallshantering, Avfallsförbränning, Vatten, Biogas, Klimat & Miljö, Energi

KTH

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet

Nilar International AB

Smarta elnät, Energi

Qlocx

Digitalisering har under de senaste åren totalt förändrat hur vi konsumerar allt från matvaror till kläder, film och musik. Med ett enkelt knapptryck kan man nu boka sin utlandsresa, betala räkningarna eller sälja…
Digitalisering

Solkompaniet Sverige AB

Smarta elnät, Energi