Företag som driver BoStadsutveckling

Grön BoStad Stockholm stödjer små och medelstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar som minskar segregationen i vid bemärkelse. Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom aktiviteter i bostadssektorn inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder. Inom Grön BoStad Stockholm kan små- och medelstora företag delta i innovationsinriktade upphandlingar. Projektet ger också företagen tillgång till testbäddar där deras lösningar kan visas upp, och verifiering av teknik som gör att de kan nå en större marknad.

Här hittar du ett urval av de företag som Grön BoStad Stocholm arbetar med.

Företagsprofiler

Reportage från några av de företag Grön BoStad Stockholm arbetar med

Genväg till mer hållbara matvanor

Genväg till mer hållbara matvanor

Via Grön BoStad Stockholm har Enkla Kassen beräknat sin miljönytta. Enkla Kassens mat ger en klimatpåverkan på 0,5 ton koldioxidekvivalenter per år, jämfört med svensk medeldiet som beräknas till 1,8 ton.

läs mer
Jakt på läckande rör kan spara energi och vatten

Jakt på läckande rör kan spara energi och vatten

Fjärrvärmenät som läcker är ett slöseri med både pengar och energi.  Med företaget Arne Jensen AB:s metod upptäcks rör som behöver bytas ut, innan det hunnit bli en läcka. Grön BoStad hjälper dem att undersöka marknaden.

läs mer
Sök stöd för verifiering av produkter och tjänster

Sök stöd för verifiering av produkter och tjänster

Finansiering för verifiering av produkter och tjänster inom hållbart boende Stödet är på max 150 000 kr per företag och finansierar arvodet för den organisation som utför verifieringen, samt omkostnader kopplade till projektet. Stödet kan inte användas för...

läs mer

Företagsdatabas

Grön BoStad Stockholm använder Envirobase för att samla företag projektet arbetar med. Listan är under uppbyggnad

Qlocx

När man som privatperson köper en vara på nätet behöver man oftast vara hemma när budbäraren knackar på, annars blir man tvungen att gå till postombudet för att hämta sitt paket. Även i arbetslivet kan leveranser leda till avbrott i arbetet, ta till exempel en byggarbetare som måste lägga ned hammaren och gå till grinden när leveransbilen kommer för att lämna av byggmaterial.

Problemet med leveranser är något som vi på Qlocx själva har upplevt, både som i vårt privatliv och i tidigare anställningar inom byggindustrin. Så en vacker dag i 2016 slog vi våra huvuden ihop för att ställa oss frågan: Behöver det här problemet verkligen finnas?

Vårt svar blev att vi uppfann ett digitalt uppkopplat låssystem som styrs genom mobiltelefonen. När låset byggs in i familjens brevlåda, kontorets postfack eller byggprojektets leveranscontainer kan transportören leverera direkt vid dörren och behöver aldrig möta mottagaren för att kunna lämna av varorna. Allt som krävs är att båda har en mobiltelefon med Qlocx app. På så sätt blir köandet på postombudet ett minne blott och arbetet behöver inte störas av ankommande leveranser. Man hämtar varorna när det passar bäst och får dem levererade nära till hands.

Vi på Qlocx tar logistik och leveranser till den digitala tidsåldern och ser till att det är lika lätt att ta emot paket som att beställa dem. Det är just detta som alla våra produkter har gemensamt, oavsett om du är privatperson, kontorsanställd, byggarbetare eller transportör. Framtidens leveranser är redan här.