rapport forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande