Goda Exempel

Stöd till smarta digitala lås – Grön BoStad Stockholm hjälper Qlocx expandera

Stöd till smarta digitala lås – Grön BoStad Stockholm hjälper Qlocx expandera

Grön BoStad Stockholm hjälper stadsodlarna Grönska att utvecklas

– Att odla lokalt och vertikalt är framtiden, det är inte försvarbart att importera så mycket grönsaker som vi gör i dag. Vi måste komma bort från de långa transporterna och de utsläpp som de orsakar, säger Natalie de Brun Skantz på Grönska.