Gröna Solberga testar hållbara innovationer

IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholmshem ger företag möjlighet att testa sina gröna och hållbara innovationer mitt i bostadsområdet Solberga, utanför Stockholm.

 

I dag står boendet för nära 40 procent av energianvändningen i Sverige, det ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser. Ny hållbar teknik utvecklas ofta i mindre företag och behöver stöd för att kunna etablera sig på marknaden. Här kommer bostadsområdet Solberga in i bilden.

Testbädden i Solberga är en form av forsknings- och demonstrationsanläggning där småföretag, forskare och olika organisationer samverkar med de boende för att tillsammans hitta lösningar på bostadssektorns miljöutmaningar.

Med projektet Gröna Solberga vill man visa hur bostadsområden kan bli mer resurseffektiva och hållbara. Fokus ligger på att ta fram nya innovativa lösningar, i första hand för dagvattenhantering och avfallshantering. En lång rad spännande projekt kommer att genomföras på plats i Solberga där prototyper och småskaliga lösningar testas och demonstreras. En utställningslokal finns också i området, på Folkparksvägen 119.