Kontakt

Många personer ingår i teamet som arbetar med Grön BoStad Stockholm.

Erik Stenberg

Erik Stenberg

Erik Stenberg är projektledare för Grön BoStad Stockholm, lektor vid KTH Arkitekturskolan och vice föreståndare för KTH Centrum för hållbart samhällsbyggande.

Telefon: 0708 77 17 67

Tobias Abrahamsson

Tobias Abrahamsson

Tobias Abrahamsson är forskningskommunikatör på KTH. I Grön BoStad Stockholm arbetar Tobias i projektledningen som kommunikationsansvarig.

Telefon: 0700 87 70 03

Arivan Tutal

Arivan Tutal

Arivan Tutal arbetar som handläggare på Länsstyrelsen i Stockholm Län. I Grön BoStad Stockholm hanterar Arivan arbetet med Arenan.

Telefon: 010 223 17 24

Folke Björk

Folke Björk

Folke Björk är professor byggnadsteknik på KTH. I Grön BoStad Stockholm hanterar Folke arbetet med kunskap.

Telefon: 08 790 86 63

Malin Olovsson

Malin Olovsson

Malin Olovsson är projektledare vid KTH Näringslivssamverkan. I Grön Bostad Stockholm är Malin en del av projektledningen.

Telefon: 08 790 60 35

Thomas Sunden

Thomas Sunden

Thomas Sunden är VD för Sustainable Innovation. I Grön BoStad Stockholm hanterar han arbetet med Upphandling.

Telefon: 0709 44 11 70

Johan Strandberg

Johan Strandberg

Johan Strandberg är projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet. I Grön BoStad Stockholm hanterar Johan arbetet med Testbäddar.

Telefon: 010 788 65 98

Henry Muyingo

Henry Muyingo

Henry Muyingo är forskare vid institutionen för fastighet och byggande på KTH. I Grön BoStad Stockholm hanterar hanterar Henry arbetet med kunskap.

Telefon: 08 790 69 17

Tord af Klintberg

Tord af Klintberg

Tord af Klintberg är forskare vid institutionen för byggvetenskap på KTH. I Grön BoStad Stockholm hanterar Tord arbetet med kunskap.

Telefon: 08 790 62 18

Lovisa Bengtsson

Lovisa Bengtsson

Lovisa Bengtsson är projektledare på Sustainable Innovation. I Grön BoStad Stockholm hanterar hon arbetet med upphandling.

Telefon: 010 788 65 98

Lisa-Mi Swartz

Lisa-Mi Swartz

Lisa-Mi Swartz arbetar som administrativ koordinator på KTH. I Grön BoStad Stockholm ingår Lisa- Mi i projektledningen.

Telefon: 08 790 94 74

Derya Bulut

Derya Bulut

Derya Bulut arbetar som ekonom på KTH. I Grön BoStad Stockholm ingår Derya Bulut i projektledningen.

Telefon: 08 790 73 29

Anna-Lena Lövqvist Andersen

Anna-Lena Lövqvist Andersen

Anna-Lena Lövkvist Andersen arbetar på enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen i Stockholm län. I Grön BoStad Stockholm hanterar Anna-Lena arbetet med Arenan.

Telefon: 010 223 14 50

Armbjörn Lätt

Armbjörn Lätt

Armbjörn Lätt arbetar med energisystem och simulering på IVL Svenska miljöinstitutet. I Grön BoStad Stockholm hanterar Armbjörn arbetet med testbäddar.

Telefon: 010 788 66 83

Fredrik Meurman

Fredrik Meurman

Fredrik Meurman arbetar på Ecoloop. I Grön BoStad Stockholm är Fredrik ansvarig för följeforskning, utvärdering, utveckling och lärande.

Telefon: 0707 50 26 19