Kontaktpersoner

 

Erik Stenberg

Erik Stenberg

Erik Stenberg är projektledare för Grön BoStad Stockholm, lektor vid KTH Arkitekturskolan och vice föreståndare för KTH Centrum för hållbart samhällsbyggande.

Telefon: 0708 77 17 67

Tobias Abrahamsson

Tobias Abrahamsson

Tobias Abrahamsson är forskningskommunikatör på KTH. I Grön BoStad Stockholm arbetar Tobias i projektledningen som kommunikationsansvarig.

Telefon: 0700 87 70 03

Malin Olovsson

Malin Olovsson

Malin Olovsson är projektledare vid KTH Näringslivssamverkan. I Grön Bostad Stockholm är Malin en del av projektledningen.

Telefon: 08 790 60 35

Nanny Andersson Sahlin

Nanny Andersson Sahlin

Nanny Andersson Sahlin arbetar på Enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen i Stockholms Län. I Grön BoStad Stockholm arbetar Nanny med Arenan.

Telefon: 010  2231662

Henry Muyingo

Henry Muyingo

Henry Muyingo är forskare vid institutionen för fastighet och byggande på KTH. I Grön BoStad Stockholm hanterar hanterar Henry arbetet med kunskap.

Telefon: 08 790 69 17

Thomas Sunden

Thomas Sunden

Thomas Sunden är VD för Sustainable Innovation. I Grön BoStad Stockholm hanterar han arbetet med Upphandling.

Telefon: 0709 44 11 70

Johan Strandberg

Johan Strandberg

Johan Strandberg är projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet. I Grön BoStad Stockholm hanterar Johan arbetet med Testbäddar.

Telefon: 010 788 65 98

Folke Björk

Folke Björk

Folke Björk är professor byggnadsteknik på KTH. I Grön BoStad Stockholm hanterar Folke arbetet med kunskap.

Telefon: 08 790 86 63

Lovisa Bengtsson

Lovisa Bengtsson

Lovisa Bengtsson är projektledare på Sustainable Innovation. I Grön BoStad Stockholm hanterar hon arbetet med upphandling.

Telefon: 010 788 65 98

Anna-Lena Lövqvist Andersen

Anna-Lena Lövqvist Andersen

Anna-Lena Lövkvist Andersen arbetar på enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen i Stockholm län. I Grön BoStad Stockholm hanterar Anna-Lena arbetet med Arenan.

Telefon: 010 223 14 50

Fredrik Meurman

Fredrik Meurman

Fredrik Meurman arbetar på Ecoloop. I Grön BoStad Stockholm är Fredrik ansvarig för följeforskning, utvärdering, utveckling och lärande.

Telefon: 0707 50 26 19

Ambjörn Lätt

Ambjörn Lätt

Ambjörn Lätt arbetar med energisystem och simulering på IVL Svenska miljöinstitutet. I Grön BoStad Stockholm hanterar Ambjörn arbetet med testbäddar.

Telefon: 010 788 66 83

Derya Demir

Derya Demir

Derya Demir arbetar som ekonom på KTH. I Grön BoStad Stockholm ingår Derya Demir i projektledningen.

Telefon: 08 790 73 29

Lisa-Mi Swartz

Lisa-Mi Swartz

Lisa-Mi Swartz arbetar som administrativ koordinator på KTH. I Grön BoStad Stockholm ingår Lisa- Mi i projektledningen.

Telefon: 08 790 94 74