Erik Stenberg

Erik Stenberg

Projektledare

Erik Stenberg är projektledare för Grön BoStad Stockholm, lektor vid KTH Arkitekturskolan och vice föreståndare för KTH Centrum för hållbart samhällsbyggande.

Telefon: 0708771767

E-mail: erik.stenberg@arch.kth.se

 

Anna-Lena Lövqvist Andersen

Anna-Lena Lövqvist Andersen

Anna-Lena Lövkvist Andersen arbetar på enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen i Stockholm län. I Grön BoStad Stockholm hanterar Anna-Lena arbetet med Arenan.

Telefon:010 223 1450

E-mail:anna-lena.lovqvist.andersen@lansstyrelsen.se

 

Johan Strandberg

Johan Strandberg

Johan Strandberg är projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet. I Grön BoStad Stockholm hanterar Johan arbetet med Testbäddar.

Telefon:010 788 65 98

E-mail:johan.strandberg@ivl.se

 

Lovisa Bengtsson

Lovisa Bengtsson

Lovisa Bengtsson är projektledare på Sustainable Innovation. I Grön BoStad Stockholm hanterar hon arbetet med upphandling.

Telefon:010 788 65 98

E-mail:Lovisa.bengtsson@sust.se

 

Arivan Tutal

Arivan Tutal

Arivan Tutal arbetar som handläggare på Länsstyrelsen i Stockholm Län. I Grön BoStad Stockholm hanterar Arivan arbetet med Arenan.

Telefon:010 223 17 24

E-mail:arivan.tutal@lansstyrelsen.se

 

Derya Bulut

Derya Bulut

Derya Bulut arbetar som ekonom på KTH. I Grön BoStad Stockholm ingår Derya Bulut i projektledningen.

Telefon:08 790 73 29

E-mail: bulut@kth.se

 

Tobias Abrahamsson

Tobias Abrahamsson

Kommunikationsansvarig

Tobias Abrahamsson är forskningskommunikatör på KTH. I Grön BoStad Stockholm arbetar Tobias i projektledningen som kommunikationsansvarig.

tobias.abrahamsson@abe.kth.se

Alexandra Leyton

Alexandra Leyton

Alexandra Leyton är kommunikatör på KTH. I Grön BoStad Stockholm arbetar hon med kommunikation och SME-arbetet.

Telefon: 08 790 44 24

E-mail: aleyton@kth.se

Henry Muyingo

Henry Muyingo

Henry Muyingo är forskare vid institutionen för fastighet och byggande på KTH. I Grön BoStad Stockholm hanterar hanterar Henry arbetet med kunskap.

Telefon: 08 790 69 17

E-mail:Henry.muyingo@abe.kth.se

Lisa-Mi Swartz

Lisa-Mi Swartz

Lisa-Mi Swartz arbetar som administrativ koordinator på KTH. I Grön BoStad Stockholm ingår Lisa- Mi i projektledningen.

Telefon: 08 790 94 74

E-mail:lisa-mi.swartz@abe.kth.se

Armbjörn Lätt

Armbjörn Lätt

Armbjörn Lätt arbetar med energisystem och simulering på IVL Svenska miljöinstitutet. I Grön BoStad Stockholm hanterar Armbjörn arbetet med testbäddar.

Telefon: 010 788 66 83

E-mail:armbjorn.latt@ivl.se

Philip Thörn

Philip Thörn

Philip Thörn arbetar på IVL Svenska miljöinstitutet. I Grön BoStad Stockholm hanterar Phillip arbetet med Testbäddar.

Telefon:08 790 73 29

E-mail: bulut@kth.se

 

Folke Björk

Folke Björk

Thomas Sunden är VD för Suistainable Innovation. I Grön BoStad Stockholm hanterar han arbetet med Upphandling.

Telefon: 08 790 86 63

E-mail: folkeb@kth.se

Thomas Sunden

Thomas Sunden

Thomas Sunden är VD för Suistainable Innovation. I Grön BoStad Stockholm hanterar han arbetet med Upphandling.

Telefon: 070 944 11 70

E-mail: thomas.sunden@sust.se

Tord af Klintberg

Tord af Klintberg

Tord af Klintberg är forskare vid institutionen för byggvetenskap på KTH. I Grön BoStad Stockholm hanterar Tord arbetet med kunskap.

Telefon: 08 790 62 18

E-mail: tordak@kth.se

Malin Olovsson

Malin Olovsson

Malin Olovsson är projektledare vid KTH Näringslivssamverkan. I Grön Bostad Stockholm är Malin en del av projektledningen.

Telefon:08 790 60 35

E-mail:malin.olofsson@indek.kth.se

 

Fredrik Meurman

Fredrik Meurman

Fredrik Meurman arbetar på Ecoloop. I Grön BoStad Stockholm är Fredrik ansvarig för följeforskning, utvärdering, utveckling och lärande.

Telefon:070 75 02 619

E-mail:Fredrik.meurman@ecoloop.se