Kontakt

Många personer ingår i teamet som arbetar med Grön BoStad Stockholm

Erik Stenberg

Erik Stenberg

Projektledare

Erik Stenberg är projektledare för Grön BoStad Stockholm, lektor vid KTH Arkitekturskolan och vice föreståndare för KTH Centrum för hållbart samhällsbyggande.

Telefon: 0708771767

E-mail: erik.stenberg@arch.kth.se

Anna-Lena Lövqvist Andersen

Anna-Lena Lövqvist Andersen

Anna-Lena Lövkvist Andersen arbetar på enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen i Stockholm län. I Grön BoStad Stockholm hanterar Anna-Lena arbetet med Arenan.

Telefon:010 223 1450

E-mail:anna-lena.lovqvist.andersen@lansstyrelsen.se

Johan Strandberg

Johan Strandberg

Johan Strandberg är projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet. I Grön BoStad Stockholm hanterar Johan arbetet med Testbäddar.

Telefon:010 788 65 98

E-mail:johan.strandberg@ivl.se

Lovisa Bengtsson

Lovisa Bengtsson

Lovisa Bengtsson är projektledare på Sustainable Innovation. I Grön BoStad Stockholm hanterar hon arbetet med upphandling.

Telefon:010 788 65 98

E-mail:Lovisa.bengtsson@sust.se

Arivan Tutal

Arivan Tutal

Arivan Tutal arbetar som handläggare på Länsstyrelsen i Stockholm Län. I Grön BoStad Stockholm hanterar Arivan arbetet med Arenan.

Telefon:010 223 17 24

E-mail:arivan.tutal@lansstyrelsen.se

Derya Bulut

Derya Bulut

Derya Bulut arbetar som ekonom på KTH. I Grön BoStad Stockholm ingår Derya Bulut i projektledningen.

Telefon:08 790 73 29

E-mail: bulut@kth.se

Tobias Abrahamsson

Tobias Abrahamsson

Kommunikationsansvarig

Tobias Abrahamsson är forskningskommunikatör på KTH. I Grön BoStad Stockholm arbetar Tobias i projektledningen som kommunikationsansvarig.

tobias.abrahamsson@abe.kth.se

Alexandra Leyton

Alexandra Leyton

Alexandra Leyton är kommunikatör på KTH. I Grön BoStad Stockholm arbetar hon med kommunikation och SME-arbetet.

Telefon: 08 790 44 24

E-mail: aleyton@kth.se

Henry Muyingo

Henry Muyingo

Henry Muyingo är forskare vid institutionen för fastighet och byggande på KTH. I Grön BoStad Stockholm hanterar hanterar Henry arbetet med kunskap.

Telefon: 08 790 69 17

E-mail:Henry.muyingo@abe.kth.se

Lisa-Mi Swartz

Lisa-Mi Swartz

Lisa-Mi Swartz arbetar som administrativ koordinator på KTH. I Grön BoStad Stockholm ingår Lisa- Mi i projektledningen.

Telefon: 08 790 94 74

E-mail:lisa-mi.swartz@abe.kth.se

Armbjörn Lätt

Armbjörn Lätt

Armbjörn Lätt arbetar med energisystem och simulering på IVL Svenska miljöinstitutet. I Grön BoStad Stockholm hanterar Armbjörn arbetet med testbäddar.

Telefon: 010 788 66 83

E-mail:armbjorn.latt@ivl.se

Philip Thörn

Philip Thörn

Philip Thörn arbetar på IVL Svenska miljöinstitutet. I Grön BoStad Stockholm hanterar Phillip arbetet med Testbäddar.

Telefon:08 790 73 29

E-mail: bulut@kth.se

Folke Björk

Folke Björk

Thomas Sunden är VD för Suistainable Innovation. I Grön BoStad Stockholm hanterar han arbetet med Upphandling.

Telefon: 08 790 86 63

E-mail: folkeb@kth.se

Thomas Sunden

Thomas Sunden

Thomas Sunden är VD för Suistainable Innovation. I Grön BoStad Stockholm hanterar han arbetet med Upphandling.

Telefon: 070 944 11 70

E-mail: thomas.sunden@sust.se

Tord af Klintberg

Tord af Klintberg

Tord af Klintberg är forskare vid institutionen för byggvetenskap på KTH. I Grön BoStad Stockholm hanterar Tord arbetet med kunskap.

Telefon: 08 790 62 18

E-mail: tordak@kth.se

Malin Olovsson

Malin Olovsson

Malin Olovsson är projektledare vid KTH Näringslivssamverkan. I Grön Bostad Stockholm är Malin en del av projektledningen.

Telefon:08 790 60 35

E-mail:malin.olofsson@indek.kth.se

Fredrik Meurman

Fredrik Meurman

Fredrik Meurman arbetar på Ecoloop. I Grön BoStad Stockholm är Fredrik ansvarig för följeforskning, utvärdering, utveckling och lärande.

Telefon:070 75 02 619

E-mail:Fredrik.meurman@ecoloop.se