Kunskap

Kunskap leds av KTH och handlar om att dels kvalitetssäkra de innovationer och processer som olika SME för till marknaden, dels tillföra kunskap som finns olika forskningsprojekt på KTH till relevanta SME och andra delprojekt inom projektet.

Delprojektet drivs av forskare på KTH, som är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar KTH studenter och forskare från hela världen.

KTH har tre huvuduppgifter i delprojektet Kunskap

Den första är att vara en kanal för att överföra kunskap mellan forskare och innovativa små- och medelstora företag.

Det andra är att bidra med den kritiska analys som är en del i universitetens tradition och kärnkompetens. Den kompetensen att användas för att kvalitetssäkra de idéer som olika små och medelstora företag för fram.

Den tredje uppgiften är att samspela med övriga arbetsområden inom Grön BoStad Stockholm och bidra med akademisk kompetens.  Arbetet ska ske genom nätverksarbete, workshops och seminarier. Resultatet kommer bland annat synas i rapporter som ska kunna fungera som beslutsunderlag för exempelvis beställare.

Kontakt: Folke Björk folke.bjork@byv.kth.se

Bostadsforskning

Delprojektet Kunskap kartlägger forskning om BoStaden

Folke Björk förklarar primärenergital

Primärenergitalet är viktigt att förstå för den som vill veta vad energiprestanda i byggnader egentligen innebär.

Kontakt: Folke Björk

 

Erik Stenberg om ett hållbart miljonprogram

Filmen är från ett frukostseminarium hos Sustainable Innovation

 

Tosse af Klintberg: ny teknik för att rena simhallar

Att rengöra simhallar med klor kan medföra problem för människors hälsa, och ökar slitage på simhallen. UV-ljus kan minska klorbehovet.

Kontakt: Tord af Klintberg

 

 

Nelson Sommerfeldt: Solar Energy

Nelsons forskningsprojektet utvecklar hybridsolpaneler som producerar både el och värme, och som underlättar värmelagring från sommar till vinter.

Kontakt: Nelson Sommerfeldt

 

Erik Stenberg beskriver bostadsutmaningen

Nittonhundratalet såg en otroligt snabb förändring av den svenska bostadsmarknaden. Är vi redo att ta nästa steg?

Läs mer

 

Resultat och rapporter

Enkel överblick över forskare i bostadsfrågor på KTH

En mer ingående kartläggning pågår och beräknas vara klar under hösten 2018