Kunskap

Vetenskap behövs i bostadssektorn, för att göra den mer hållbar och integrerad

Delprojektet Kunskap leds av forskare på KTH, som är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar KTH studenter och forskare från hela världen.

KTH har tre huvuduppgifter i delprojektet Kunskap:

Den första är att vara en kanal för att överföra kunskap mellan forskare och innovativa små- och medelstora företag.

Det andra är att bidra med den kritiska analys som är en del i universitetens tradition och kärnkompetens. Den kompetensen att användas för att kvalitetssäkra de idéer som olika små och medelstora företag för fram.

Den tredje uppgiften är att samspela med övriga arbetsområden inom Grön BoStad Stockholm och bidra med akademisk kompetens.  Arbetet ska ske genom nätverksarbete, workshops och seminarier. Resultatet kommer bland annat synas i rapporter som ska kunna fungera som beslutsunderlag för exempelvis beställare.

Kontakt: Folke Björk folke.bjork@byv.kth.se