Kunskap

Grön BoStad Stockholm fungerar som en kanal för att överföra kunskap mellan forskare och innovativa små- och medelstora företag.

Delprojektet drivs av forskare på KTH, som är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar KTH studenter och forskare från hela världen.

Här hittar Du korta filmer där forskare berättar om sina projekt. Låter något intressant för din verksamhet – hör av dig till forskaren!

Här hittar du också rapporter och kunskapsunderlag om bostadsutmaningen. Några av dem har gjorts via Grön BoStad Stockholm, andra kommer från våra samarbetspartners eller andra vi arbetar med.

 

Bostadsforskning

Lise-Lott Larsson Kalessar: Södertörnsmodellen

Södertörnsmodellen bidrar till kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling.

Kontakt: http://sodertornsmodellen.com/

 

Björn Hellström: Decode

I projektet Decode undersöker Björn Hellström hur stadsplanering kan bli mer inkluderande.

Kontakt:http://www.decodeprojektet.se/

 

Lovisa Bengtsson, Sustainable Innovation och Ville Gruner, HBV: ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för solkraft

Dynamiska inköpsssystem underlättar upphandling i områden där tekniken utvecklas snabbt – som solenergi.

Kontakt: SolDIS

 

Tosse af Klintberg: ny teknik för att rena simhallar

Att rengöra simhallar med klor kan medföra problem för människors hälsa, och ökar slitage på simhallen. UV-ljus kan minska klorbehovet.

Kontakt: Tord af Klintberg

 

Henry Muyingo: Hållbarhet i bostadsrättsföreningar

Henry Muyingo, KTH, forskar om beslutsfattande och hållbarhet i bostadsrättsföreningar.

Kontakt: Henry Muyingo

 

Erik Stenberg: Bostadsutmaningen

Nittonhundratalet såg en otroligt snabb förändring av den svenska bostadsmarknaden. Är vi redo att ta nästa steg?

Kontakt: Erik Stenberg

 

Nelson Sommerfeldt: Solar Energy

Nelsons forskningsprojektet utvecklar hybridsolpaneler som producerar både el och värme, och som underlättar värmelagring från sommar till vinter.

Kontakt: Nelson Sommerfeldt

 

Folke Björk: primärenergital

Primärenergitalet är viktigt att förstå för den som vill veta vad energiprestanda i byggnader egentligen innebär.

Kontakt: Folke Björk

 

Pernilla Hagbert: Hemma i munksamhället

Pernilla Hagbert, KTH, berättar om sin forskning om bostaden och vardagslivet i framtidens samhälle inuti den hållbara ”munken”.

Kontakt: Pernilla Hagbert

 

Jonas Anund Vogel: KTH Live-in-Lab

Jonas Anund Vogel, KTH, berättar om Live-in-lab och vikten av testa ny teknik i verkligheten.

Kontakt: www.liveinlab.kth.se/

 

Erik Stenberg: ett hållbart miljonprogram

Filmen är från ett frukostseminarium hos Sustainable Innovation

 

Rapporter

Referenser