Kunskap

Grön BoStad Stockholm fungerar som en kanal för att överföra kunskap mellan forskare och innovativa små- och medelstora företag.

Delprojektet drivs av forskare på KTH, som är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar KTH studenter och forskare från hela världen.

Här hittar Du korta filmer där forskare berättar om sina projekt. Låter något intressant för din verksamhet – hör av dig till forskaren!

Här hittar du också rapporter och kunskapsunderlag om bostadsutmaningen. Några av dem har gjorts via Grön BoStad Stockholm, andra kommer från våra samarbetspartners eller andra vi arbetar med.

 

Bostadsforskning

Henry Muyingo: Hållbarhet i bostadsrättsföreningar

Henry Muyingo, KTH, berättar om sin forskning om beslutsfattande och hållbarhet i bostadsrättsföreningar.

Kontakt: Henry Muyingo

 

 

Jonas Anund Vogel: KTH Live-in-Lab

Jonas Anund Vogel, KTH, berättar om Live-in-lab och vikten av testa ny teknik i verkligheten.

Kontakt: www.liveinlab.kth.se/

 

 

Pernilla Hagbert: Hemma i munksamhället

Pernilla Hagbert, KTH, berättar om sin forskning om bostaden och vardagslivet i framtidens samhälle inuti den hållbara ”munken”.

Kontakt: Pernilla Hagbert

 

 

Genku Kayo, Ivo Martinac och Göran Karlsson: Värmeväxlare för spillvatten

Genku Kayos, Ivo Martinacs och Göran Karlssons forskning handlar om hur värmen som finns i spillvatten kan tas tillvara bättre för att spara energi.

Kontakt: Ivo Martinac

 

 

Erik Stenberg beskriver bostadsutmaningen

Nittonhundratalet såg en otroligt snabb förändring av den svenska bostadsmarknaden. Är vi redo att ta nästa steg?

Läs mer

 

Nelson Sommerfeldt: Solar Energy

Nelsons forskningsprojektet utvecklar hybridsolpaneler som producerar både el och värme, och som underlättar värmelagring från sommar till vinter.

Kontakt: Nelson Sommerfeldt

 

Lovisa Bengtsson på Sustainable Innovation och Ville Gruner på HBV berättar om ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för solkraft

Dynamiska inköpsssystem underlättar upphandling i områden där tekniken utvecklas snabbt – som solenergi.

Läs mer

 

Erik Stenberg om ett hållbart miljonprogram

Filmen är från ett frukostseminarium hos Sustainable Innovation

 

Folke Björk förklarar primärenergital

Primärenergitalet är viktigt att förstå för den som vill veta vad energiprestanda i byggnader egentligen innebär.

Kontakt: Folke Björk

 

Tosse af Klintberg: ny teknik för att rena simhallar

Att rengöra simhallar med klor kan medföra problem för människors hälsa, och ökar slitage på simhallen. UV-ljus kan minska klorbehovet.

Kontakt: Tord af Klintberg

 

 

Agnieszka Zalejska Jonsson

Agnieszka Zalejska Jonsson, KTH, berättar om sin forskning grönområden i stadsmiljöer.

Kontakt: Agnieszka Zalejska Jonsson

 

Rapporter

Referenser