NYHETER

Från Grön BoStad

I fokus

Grön BoStad Stockholm hjälper stadsodlarna Grönska att utvecklas

...
Läs mer

Frukostseminarium 22 februari: Om täta städer, godslogistik och återvinning

...
Läs mer

Delta i ny beställarsamverkan för lokala energisystem

...
Läs mer

Senaste 

Delta i ny beställarsamverkan för lokala energisystem

Vill du arbeta tillsammans med andra beställare för erfarenhetsutbyte, utveckling och upphandling av lokala energilösningar? Energimyndigheten har gett Sustainable Innovation i uppdrag att koordinera starten av en ny beställargrupp med fokus på detta område. Vi hoppas att du vill vara med redan från starten!

läs mer

Grön BoStad Stockholm hjälper stadsodlarna Grönska att utvecklas

...
Läs mer

Frukostseminarium 22 februari: Om täta städer, godslogistik och återvinning

...
Läs mer

Delta i ny beställarsamverkan för lokala energisystem

...
Läs mer