Organisation

Grön BoStad Stockholm arbetar genom fyra delprojekt. Var för sig och tillsammans bidrar de till att underlätta hållbar stadsutveckling.

Testbäddar

Testbäddar för miljöteknik i bostadssektorn
Delprojektet Testbäddar leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och har som mål att skapa testbäddar för företag som arbetar med miljöteknik i bostadssektorn.
En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där man kan utveckla och testa nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.
IVL verifierar också nya tekniska lösningar inom miljöteknik i bostadssektorn.

Fler företag får tillgång till testinfrastruktur
Delprojektet skapar testbäddar för att hjälpa små och medelstora företag att komma igång med sin försäljning av nya produkter inom miljöteknik.
Testbädden gör det lättare att förstå att hur tekniken kommer att fungera på riktigt.

Delprojektet testbäddar fungerar som
1) forum för befintliga testbäddar
2) stöd för kommuner som själva vill starta en testbädd 
3) en oberoende aktör för företag att få teknik verifierad av

Kontakta johan.strandberg@ivl.se  

Upphandling

Expertis inom upphandling
– stöd för både leverantörer och upphandlare

Delprojektet Upphandling leds av Sustainable Innovation och för offentliga och privata beställare och SME-företag närmare varandra genom att:

  • öka beställarens trygghet i utveckling och upphandling
  • förenkla för innovativa SME-företags att delta i både offentliga och privata upphandlingar
  • driva på innovations- och utvecklingskraften i svensk bygg- och renoveringsindustri

Byggkostnaderna måste minska drastiskt samtidigt som innovationsklimatet höjs för att små- och medelstora företag ska kunna utvecklas och ge stöd till ökad sysselsättning och integration.

Kontakta lovisa.bengtsson@sust.se 

Arenan

Arenan samlar arbetet om hållbara bostäder

Delprojektet Arenan leds av Länsstyrelsen Stockholm och skapar mötesplatser för aktörer inom hållbar stadsplanering och hållbara bostäder. Det är bland annat regionens 26 kommuner, företag inom branschen – både stora och små samt myndigheter och akademi. Konferenser, mässor, workshops och studiebesök finns på programmet. 

Arenan visar upp de aktiviteter och resultat som övriga delprojekt i Grön BoStad Stockholm tar fram och samarbetar också med andra projekt och nätverk i regionen.

Arenan arbetar i linje med regionens samhällsbyggnadsplanering och RUFS-arbetet, Strategi för vattenförsörjning, Klimat- och energistrategin, Färdplan 2050, osv.

Kontakta anna-lena.lovkvist.andersen@lansstyrelsen.se eller micaela.tonndorf@lansstyrelsen.se

Kunskap

Forskning och teknisk utveckling kopplas ihop med SME-företag i regionen

Delprojektet drivs av forskare på KTH. 

KTH har tre huvuduppgifter i delprojektet Kunskap

  • att vara kanal för att överföra kunskap mellan forskare och innovativa små- och medelstora företag.
  • att bidra med den kritiska analys som är en del i universitetens tradition och kärnkompetens. Kompetensen används för att kvalitetssäkra de idéer som olika små och medelstora företag för fram.
  • att samspela med övriga arbetsområden inom Grön BoStad Stockholm och bidra med akademisk kompetens.  Arbetet ska ske genom nätverksarbete, workshops och seminarier. Resultatet kommer bland annat synas i rapporter som ska kunna fungera som beslutsunderlag för exempelvis beställare.

Kontakta folke.bjork@byv.kth.se