Grön BoStad Stockholm

Samverkan för hållbar stadsutveckling

Grön BoStad Stockholm är ett samverkansprojekt som bidrar till hållbar stadsutveckling, minskad segregation och övergång till en koldioxidsnål ekonomi.

Grön BoStad Stockholm undanröjer hinder för tillväxt av små och medelstora företag som arbetar med gröna lösningar eller arbetssätt som minskar segregation – helst både och!

 

UNDER OMBYGGNAD!

Webbsidan är under ombyggnad och en del länkar fungerar inte som de ska. Snart ska allt vara på (ny) plats igen!

Aktuellt

Indikatorer för hållbarhet i Storstockholm

Rapporten ”Översikt av indikatorer för hållbart boende” inventerar en mängd hållbarhetsindikatorer som används i Stockholmsregionen, som underlag för diskussion och vidareutveckling.

läs mer

Mer om Grön BoStad Stockholm

Ny kunskap i bostadssektorn

Hybridsolpaneler som producerar både el och värme

Mer bostadsforskning

 

Gröna Solberga

Kalender

Senaste rapporter

Senaste referensläsning

Grön BoStad Stockholm bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Allt genom att undanröja hinder för tillväxt av små och medelstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar och/eller arbetssätt som minskar segregation i vid bemärkelse.

Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom att aktiviteter genomförs inom bostadssektorn i Storstockholm inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder.

Grön BoStad Stockholm vill skapa förutsättningar för små- och medelstora företag att delta i innovationsinriktade upphandlingar och också se till att företagen får tillgång till testbäddar där deras lösningar kan visas upp.

Kommuner och andra beställare kommer får hjälp att utveckla sin upphandlarfunktion, så att de kan ställa rätt krav för att få in  koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga material i stockholmares hem.

Vidare ska projektet skapa en arena för matchning med syfte att koppla samman beställare och leverantörer samt erbjuda rådgivning och sprida kunskap till små- och medelstora företag och kommuner.