Grönare, smartare, bättre

Grön BoStad Stockholm bidrar till gröna lösningar och minskad segregation

Aktuellt

Hållbar Kommun 2019

Hållbar kommun är mötesplatsen för erfarenhetsutbyte och lösningsorienterad diskussion. En plats som uppmuntrar till samverkan mellan politiker och tjänstemän och även mellan näringsliv och offentlig sektor.

läs mer

Kalender

Mer om Grön BoStad Stockholm

Ny kunskap i bostadssektorn

I KTH:s Live-in-Lab testas ny teknik tillsammans med boende.

Mer bostadsforskning

 

Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB

Ahlqvist och Almqvist arkitekter har 25 år av erfarenhet av att leda och medverka i komplexa tvärfackliga utrednings-, planerings- och projekteringsuppdrag.

Ahlqvist och Almqvist arkitekters uppdrag omfattar allt från detaljplanering av bostäder, skolor och kontor till stadsplanering, landskapsplanering, trafik- och infrastrukturplanering. Förutom uppdrag i Sverige har arkitektfirman genomfört plan- och projekteringsuppdrag i England, Holland, Spanien, Polen och Kina.

Hållbara lösningar
I alla Ahlqvist och Almqvists arbeten strävar de efter största möjliga hållbarhet gällande sociala, ekonomiska och miljömässiga mål. Det är företagets erfarenhet och övertygelse att människans behov av trygghet och social gemenskap går att förena i ekonomiska lösningar med en modern, hållbar och nyskapande utformning. Ahlqvist och Almqvist har sedan 2003 ett miljöledningssystem och är anslutna till Stockholms Klimatpakt.

Senaste rapporter

Senaste referensläsning

Grön BoStad Stockholm bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Det gör vi genom att stödja små och medelstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar som minskar segregationen i vid bemärkelse.

Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom aktiviteter i bostadssektorn inom följande områden: nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder.

Inom Grön BoStad Stockholm kan små- och medelstora företag delta i innovationsinriktade upphandlingar. Vi ger också företagen tillgång till testbäddar där deras lösningar kan visas upp.

Kommuner och andra beställare får hjälp att utveckla sin upphandlingsfunktion, så att de kan ställa rätt krav för att få in koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga material i stockholmares hem.

Vidare ska projektet skapa en arena för matchning med syfte att koppla samman beställare och leverantörer samt erbjuda rådgivning och sprida kunskap till kommuner och små- och medelstora företag.