Samverkande parter

KTH

Leder arbetet med Kunskap, som har som mål att bidra med ett vetenskapligt perspektiv och kritisk analys till arbetet. KTH har också hand om projektledningen i Grön BoStad Stockholm.

IVL Svenska miljöinstitutet

Leder arbetet med testbäddar, som har som mål att synliggöra och skapa testbäddar för miljöteknik i bostadssektorn.

Sustainable Innovation

Leder arbetet med upphandling, som har som mål att att föra offentliga och privata beställare och små- och medelstora företag närmare varandra.

Länsstyrelsen Stockholm

Leder arbetet med Arenan, som ska skapa en mötesplats där olika aktörer kan lyfta fram visioner, diskutera synergier och målkonflikter.

Ecoloop

Genomför följeforskning i projektet, för att kritisk granska verksamheten samt leda lärandeprocesser inom projektet.