Samarbetspartners

Grön BoStad Stockholm samarbetar med andra projekt, med företag, kommuner, städer, forskningsinstitutioner och enskilda forskare.

Ambitionen är att länka projekt som annars inte skulle känna till varandra och därmed skapa utbyten av kunskap och erfarenheter inom hållbart stadsbyggande.

Alla behövs för en mer hållbar och integrerad bostadssektor i Stockholm.

Projekt i samarbete med Grön BoStad Stockholm

Logotyp Sverige Bygger Nytt

Sverige Bygger Nytt

Decodes logotyp

Decode

Logotyp hållbar stad

Hållbar Stad

Logotyp Sverige bygger ut

Sverige bygger ut

Logotyp södertörnsmodellen

Södertörnsmodellen

 

Logotyp Stadslandet Göteborg

Stadslandet Göteborg

Klimatsynk

ichb logga

Informationscentrum för hållbart byggande

 

Logotyp innovationsplattform hållbara stockholm

Innovationsplattform Hållbara Stockholm