Stockholm Drottninggatan

Sommardag på gågatan Drottninggatan mellan Mäster Samuelgatan och Kungsgatan i Stockholm, Sverige, med folk i rörelse.