Öppet forum för boendeplanering

Är det fortfarande underskott på bostäder i länets alla kommuner? Hur många bostäder planeras under 2019 och 2020? Det är några av de frågor som du får svar på. Ett särskilt nedslag görs i kommunernas svar vad gäller bostadssituationen för nyanlända. Vi kommer också få en genomgång av hur sociala frågor hanteras i detaljplaneringen i länet.