Öppet forum för boendeplanering

Hur ser bostadsplaneringen ut i kommunerna? Presentation av resultat från årets bostadsmarknadsenkät. Är det fortfarande underskott på bostäder i länets alla kommuner? Hur många bostäder planeras under 2019 och 2020? Det är några av de frågor som du får svar på. Ett...