Engagera brf-styrelser till klimatsmarta åtgärder, frukostseminarium

Hur får man bostadsrättsföreningar att vidta lönsamma energi- och klimatåtgärder? Hammarbysjöstad 2.0 involverar 50 bostadsrättsföreningar för att bland annat minska energianvändningen med 50 procent i området. Hur gör man för att skapa engagemanget? Välkommen till...