Idéworkshop om framtidens samhällsbyggnad

Har du en idé eller en utmaning som du gått och tänkt på? Något som har med smarta städer, byggprocessen eller kanske medborgardialog i samhällsplaneringen att göra? Välkommen till workshop med Sustainable Innovation där vi gör idé till verklighet.

Upphandlingsträff för sol-leverantörer

Välkommen till en lysande förmiddag kring upphandling och det nya dynamiska inköpssystemet (DIS) för solenergi med HBV och Sustainable Innovation.