Testbäddar

Grön BoStad Stockholm hittar och skapar testbäddar för att utveckla, certifiera och demonstrera produkter, tjänster och processer som skapar mer hållbarhet och integration

Delprojektet Testbäddar leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och har som mål att synliggöra och skapa testbäddar för företag som arbetar med miljöteknik i bostadssektorn. En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden.

Delprojektet testbäddar kommer att se till att fler företag får tillgång till testinfrastruktur genom att förtydliga och samla de olika erbjudanden som testbäddarna i regionen har och skapa nya bäddar kring områden där det finns behov. Att företag får tillgång till testbäddarna är viktigt eftersom att instegshöjden inom miljöteknik och bygg är hög, med långa ledtider och stora investeringar. För små och medelstora företag kommer därför testbäddarna att fungera som ett viktigt steg på väg mot att kunna sälja produkter på både hemmamarknad och exportmarknad.

Delprojektet testbäddar ska fungera som:

1) ett forum för befintliga testbäddar

2) ett stöd för kommuner som själva vill starta en testbädd 

3) en möjlighet för företag att få teknik verifierad av en oberoende aktör.

Anmäl ditt företag för tillgång till en testbädd genom att höra av dig till delprojektledare Johan Strandberg  johan.strandberg@ivl.se

Resultat och rapporter