Upphandling för Grön BoStadsutveckling

Grön BoStad Stockholm rustar företag för att kunna delta i upphandlingar och rustar upphandlare så de kan ställa krav för ökad hållbarhet och integration.

Att beställare – både offentliga och privata –  prioriterar en trygg leverans innebär att kvalifikationskraven i upphandlingen ökar, vilket i sin tur försvårar för små och medelstora företag.
Även om bygg- och fastighetsbranschen innehåller tusentals företag, är många så små att det bara finns ett fåtal som kan ta på sig riktigt stora projekt.

Nya upphandlingsstrategier behövs

Professionella beställare kan främja effektivitet och innovation i sina byggprojekt genom att välja upphandlingsstrategi med balans mellan samarbete och konkurrens.
För klimatsäker renovering och nybyggnation av bostäder krävs att byggkostnaderna minskar drastiskt samtidigt som innovationsklimatet höjs. Då kan SME-företag utvecklas och öka sysselsättningen och integrationen.

Stöd till upphandling

DIS – Dynamiska Inköpssystem

Dynamiskt inköpssystem (DIS)
Ett dynamiskt inköpssystem gör det möjligt för en upphandlande myndighet eller företag att få tillgång till ett särskilt brett urval av leverantörer och på så sätt nyttja konkurrensen på bästa sätt vid inköp av varor och tjänster som regelbundet återkommer.

Stödverktyg för SolDIS
Tillsammans med HBV, Allmännyttans inköpsfunktion har Sustainable Innovation och Grön BoStad Stockholm utvecklat ett verktyg för dynamiskt inköpssystem för solenergi. Verktyget hjälper beställare att ta fram ram- och objektsbeskrivning av solenergiprojekt.