Upphandling

Grön BoStad Stockholm rustar företag för att kunna delta i upphandlingar, och rustar upphandlare så de kan ställa krav för ökad hållbarhet och integration

Det är tydligt att offentliga och privata beställare inte alltid känner sig trygga i att handla upp små- och medelstora företag med innovativa produkter eller tjänster och system, trots att konkurrensen inom byggbranschen är låg. Även om branschen innehåller tusentals företag, finns bara ett fåtal som kan sig an riktigt stora projekt. Det hämmar innovations- och utvecklingskraften bland SMEer.

Därför är delprojektet Upphandling, som leds av Sustainable Innovation viktigt! Projektet har som målsättning att föra offentliga och privata beställare och små- och medelstora företag närmare varandra. Tanken är att öka beställarens trygghet i utveckling och upphandling, förenkla innovativa företags deltagande i offentliga och privata upphandlingar, och driva på innovations- och utvecklingskraften i den svenska bygg- och renoveringsindustrin.

För att en klimatsäker renovering och nybyggnation av bostäder skall kunna ske i stor skala över hela Sverige krävs att byggkostnaderna minskar drastiskt samtidigt som innovationsklimatet höjs så att små- och medelstora företag kan utvecklas och ge stöd till ökad sysselsättning och integration.

Kontakt: Lovisa Bengtsson lovisa.bengtsson@sust.se

Resultat, rapporter, seminarier