Upphandling

Grön BoStad Stockholm rustar företag för att kunna delta i upphandlingar, och rustar upphandlare så de kan ställa krav för ökad hållbarhet och integration

Delprojektet Upphandling leds av Sustainable Innovation och har målsättningen att föra offentliga och privata beställare och små- och medelstora företag närmare varandra. Tanken är att öka beställarens trygghet i utveckling och upphandling, förenkla innovativa företags deltagande i offentliga och privata upphandlingar, och driva på innovations- och utvecklingskraften i den svenska bygg- och renoveringsindustrin.

För att en klimatsäker renovering och nybyggnation av bostäder skall kunna ske i stor skala över hela Sverige krävs att byggkostnaderna minskar drastiskt samtidigt som innovationsklimatet höjs så att små- och medelstora företag kan utvecklas och ge stöd till ökad sysselsättning och integration.

Kontakt: Lovisa Bengtsson lovisa.bengtsson@sust.se