Upphandling

Grön BoStad Stockholm rustar företag för att kunna delta i upphandlingar, och rustar upphandlare så de kan ställa krav för ökad hållbarhet och integration.

Det är tydligt att offentliga och privata beställare inte alltid känner sig trygga i att handla upp små- och medelstora företag med innovativa produkter eller tjänster och system, trots att konkurrensen inom byggbranschen är låg. Även om branschen innehåller tusentals företag, finns bara ett fåtal som kan sig an riktigt stora projekt. Det hämmar innovations- och utvecklingskraften bland SME:er.

Delprojektet Upphandling leds av Sustainable Innovation och har den övergripande målsättningen att föra offentliga och privata beställare och SME-företag närmare varandra i syfte att öka beställarens trygghet i utveckling och upphandling, förenkla innovativa SME-företags deltagande i offentliga och privata upphandlingar och driva på innovations- och utvecklingskraften i den Svenska bygg- och renoveringsindustrin.

Hinder för tillväxt i små och medelstora företag

Det faktum att beställaren (offentlig som privat) prioriterar köpet av en trygg och säker leverans innebär att kvalifikationskraven i upphandlingen ökar, vilket försvårar för SME-företag, Företagarna (2012) ”Små företag och offentlig upphandling – hur går det?”. Samtidigt är konkurrensen inom byggbranschen i Sverige är låg. Även om branschen innehåller tusentals företag, finns det bara ett fåtal som kan ta på sig riktigt stora projekt. Konkurrensen från utländska företag är fortfarande låg och inträdesbarriärerna är höga.

Enligt en intervjustudie genomförd av IVL på uppdrag av Stockholm Business Region Development ser SME-företag Sverige som en prioriterad tillväxtmarknad men ser även hinder i kapitalbrist, svårigheter att hitta rätt kompetens, samt en för låg efterfrågan på marknaden. Det är tydligt att offentliga och privata beställare inte känner sig trygga i att handla upp SME-företag med innovativa produkter/ tjänster och system vilket hämmar innovations- och utvecklingskraften bland Svenska SME-företag.

Nya upphandlingsstrategier behövs

Konkurrensverkets forskningsrapport pekar på att ”entreprenadupphandlingar” ut hur privata och offentliga beställare kan främja effektivitet och innovation i sina byggprojekt genom att välja lämpliga upphandlingsstrategier som möjliggör en situationsanpassad balans mellan samarbete och konkurrens. På detta sätt har professionella beställare möjlighet att påverka branschens utveckling.

För att en klimatsäker renovering och nybyggnation av bostäder skall kunna ske i stor skala över hela Sverige krävs att byggkostnaderna minskar drastiskt samtidigt som innovationsklimatet höjs så att små- och medelstora företag kan utvecklas och ge stöd till ökad sysselsättning och integration.

Med projektet Effektiv Renovering vill SABO, Sustainable Innovation och HBV hitta lösningar som bedöms ha potential att – i kombination med krav på sociala hänsyn i upphandling – minska renoveringskostnaden med 25 % samt generera samhällsekonomiska vinster genom ökad integration, sysselsättning och innovationskraft inom det allmännyttiga beståndet. Vidare driver Sustainable Innovation för Energimyndighetens räkning test & verifiering samt skapande av beställargrupp kring styrsystem för solceller/ batterilager/ laddinfrastrukturer och planerar en teknikupphandling kring värmeväxling av avloppsvatten.

Kontakt: Lovisa Bengtsson lovisa.bengtsson@sust.se

Resultat och rapporter

Ett urval av upphandlingar i regionen