Verksamhet i Grön BoStad Stockholm

Grön BoStad Stockholm fungerar som en portal hjälper koppla samman beställare och leverantörer samt erbjuda rådgivning och sprida kunskap till små- och medelstora företag och kommuner.

Vårt erbjudande

Till dig som levererar gröna lösningar i bostadssektorn, eller lösningar som minskar segregationen (eller både och!) ger Grön BoStad Stockholm hjälp att delta i innovationsinriktade upphandlingar och få tillgång till testbäddar, och tillgång till ny kunskap och forskning.

Till dig som äger, bygger och förvaltar bostäder ger Grön BoStad Stockholm hjälp att ställa rätt krav för att få in koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga material i stockholmares hem.

Aktiviteter och företagsexempel

Gröna Solberga

Testbädden i Solberga är en form av forsknings- och demonstrationsanläggning där småföretag, forskare och olika organisationer samverkar med de boende för att tillsammans hitta lösningar på bostadssektorns miljöutmaningar.

Mitt Europa med Grön BoStad Stockholm

Mitt Europa med Grön BoStad Stockholm

Mitt Europa: öppet hus med Grön BoStad Stockholm och Sverige Bygger Nytt Dagen var upplagd som ett svarsletarspel där besökare fick ta sig mellan stationer och ställa frågor om hur projekten jobbar. 9 maj deltog Grön BoStad Stockholm,...

läs mer

Upphandlingsträff för sol-leverantörer

Välkommen till en lysande förmiddag kring upphandling och det nya dynamiska inköpssystemet (DIS) för solenergi med HBV och Sustainable Innovation.