Verksamhet och erbjudanden

Grön BoStad Stockholm kopplar samman, erbjuder rådgivning och sprider kunskap till aktörer inom hållbart stadsbyggande:

Små- och mellanstora företag, stora företag, kommuner, beställare, leverantörer och myndigheter.

Erbjudanden

Företag som levererar gröna lösningar i bostadssektorn eller lösningar som minskar segregationen

·         kan delta i innovationsinriktade upphandlingar

·         får tillgång till testbäddar

·         får tillgång till ny kunskap och forskning

Till dig som äger, bygger eller förvaltar bostäder

·         får hjälp att ställa rätt krav för att få in koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga material i stockholmares hem

·         får tillgång till resultat från testbäddar

·         får tillgång till ny kunskap och forskning

Andra aktörer inom hållbart byggande

·         Får tillgång till fördjupad kunskap genom seminarier, workshops, studieresor och nätverk.

Nyheter, aktiviteter och företagsprofiler

Film: New Towns, Arrival Cities

Kortfilmen ”New Towns Arrival Cities, Same Same but Different” är framtagen av International New Town Institute, och visar sex pionjärer i nya städer i Västeuropa

läs mer

Bostadsatlas i Sveriges Radio

”De vanligaste nybyggda lägenheterna i Stockholms län är ettor och tvåor. Det visar en sammanställning av beviljade bygglov under 2017. Sovrum och kök tar nu allt mindre plats.”

läs mer

Genväg till mer hållbara matvanor

Via Grön BoStad Stockholm har Enkla Kassen beräknat sin miljönytta. Enkla Kassens mat ger en klimatpåverkan på 0,5 ton koldioxidekvivalenter per år, jämfört med svensk medeldiet som beräknas till 1,8 ton.

läs mer

Bostäder åt alla – hur ska det gå till?

För första gången på många år finns det tomma lägenheter i Stockholms län. Ändå råder det bostadsbrist i länets samtliga kommuner. De tomma lägenheterna matchar helt enkelt inte de bostadslösas behov och plånböcker.

läs mer

Jakt på läckande rör kan spara energi och vatten

Fjärrvärmenät som läcker är ett slöseri med både pengar och energi.  Med företaget Arne Jensen AB:s metod upptäcks rör som behöver bytas ut, innan det hunnit bli en läcka. Grön BoStad hjälper dem att undersöka marknaden.

läs mer

After Work & Talk: Hur skapar vi hållbar arkitektur i ett digitalt samhälle?

SthlmConnection bjöd in på lättare mat och dryck och har ett spännande panelsamtal där Dr. Ivana Kildsgaard, artitekt och hållbarhetschef på Tengbom, Johan Genneby, Länsstyrelsen Stockholm och Grön BoStad Stockholm, och Sofia Sundström, VD och digital strateg på SthlmConnection, diskuterade arkitektur, hållbarhet och digalt på temat: Hur skapar vi arkitektur i ett digitalt samhälle? 

läs mer

Hållbar Kommun 2019

Hållbar kommun är mötesplatsen för erfarenhetsutbyte och lösningsorienterad diskussion. En plats som uppmuntrar till samverkan mellan politiker och tjänstemän och även mellan näringsliv och offentlig sektor.

läs mer