Grön BoStad Stockholm kopplar samman, erbjuder rådgivning och sprider kunskap till aktörer inom hållbart stadsbyggande. Det är små- och medelstora företag, stora företag, kommuner, beställare, leverantörer och myndigheter.

Grön BoStad Stockholm erbjuder:
Företag som levererar gröna lösningar i bostadssektorn eller lösningar som minskar segregationen

·         kan delta i innovationsinriktade upphandlingar

·         får tillgång till testbäddar

·         får tillgång till ny kunskap och forskning

Till dig som äger, bygger eller förvaltar bostäder

·         får hjälp att ställa rätt krav för att få in koldioxidsnål teknik och nya miljövänliga material i stockholmares hem

·         får tillgång till resultat från testbäddar

·         får tillgång till ny kunskap och forskning

Andra aktörer inom hållbart byggande

·         Får tillgång till fördjupad kunskap genom seminarier, workshops, studieresor och nätverk.

Aktiviteter och företagsexempel

Mitt Europa med Grön BoStad Stockholm

Mitt Europa med Grön BoStad Stockholm

Mitt Europa: öppet hus med Grön BoStad Stockholm och Sverige Bygger Nytt Dagen var upplagd som ett svarsletarspel där besökare fick ta sig mellan stationer och ställa frågor om hur projekten jobbar. 9 maj deltog Grön BoStad Stockholm,...

läs mer